Jelöld meg az utasításnak megfelelő választ!
Diákoknak
Tanároknak

Információ diákoknak

Olvasd el a háztartások költségvetéséhez kapcsolódó mondatokat! Kattints arra, amelyre igaz a feladatban megfogalmazott állítás!

Információ tanároknak

A feladat a „Háztartás és családi gazdálkodás” tematikus egységébe tartozó „Családi bevételek”, „Családi kiadások”, „Takarékosság a háztartások fogyasztásában és vásárlásában” című témakörök feldolgozásához nyújt segítséget. Az egyes pályák a jövedelmek és a kiadások típusait, a takarékoskodás formáit mutatják be. Felhasználható az új ismeretek megtanításakor, illetve ismétléskor, gyakorláskor. Egyéni munkaformában feldolgozható órán vagy házi feladatként. Csoport- és frontális munka esetén lehetőséget biztosít a fogalmak közös értelmezésére és az érvelési technikák gyakorlására.
Bezár