Válassz az újságtípusok közül! Melyikben szerepelhetnek ezek a cikkek?
Diákoknak
Tanároknak

Információ diákoknak

Döntsd el a cikkek címe alapján, melyik típusú újságban vagy folyóiratban jelenhettek meg. Kattints a helyes válaszra! A legjellemzőbbet válaszd!

Információ tanároknak

„A média társadalmi szerepe és hatása” című anyagrész bevezetéséhez készült a feladatsor. Az újságok cikkeinek címei árulkodnak az adott újság típusáról, ezen jelek alapján kell a cikkeket besorolni a különböző újságfajtákba. A feladat a kerettantervi követelményeknek megfelelő asszociatív képességet méri és fejleszti. Új anyag feldolgozásakor és ismétléskor is használható a feladat. Megoldása egyéni vagy páros munkaformában ajánlott.
Bezár