A kezdő időjós
Döntsd el az időjárási térképpel kapcsolatos állításokról, hogy igazak vagy hamisak!
A lyukas kezű polip
Helyezd vissza a kiesett köveket a megfelelő dobozokba!
A válasz helyes! De mi volt a kérdés?
Kattintással jelöld meg azt a kérdést, amelyhez a képernyő alján olvasható válasz tartozik!
A vízszintes természetföldrajzi övezetesség
Húzd a fogalmakat a megfelelő helyre!
Adatbúvárkodás Afrikáról
Tanulmányozd a diagramokat! Igazak vagy hamisak az állítások? Kattints az igaz vagy a hamis gombra!
Ágazatok keveredése
Válogasd szét és húzd a kártyákat a megfelelő nemzetgazdasági ágazat neve alá!
Akasztófa a Kárpátokban
Keresd meg a megoldást a megfelelő betűk megtalálásával!
Amerikai szókereső
Azonosítsd a kulcsszavak alapján az amerikai tájakat!
Amerikai városok
Melyik településen adták fel a hirdetést, és melyik kép tartozik hozzá?
Asztrodarts
Kattints a jobb oldali képekből a legnagyobb pontszámú válasz eltalálójára vagy a fekete mezőre!
Atlanti problémák
Húzd a szövegeket az ábra megfelelő részébe!
Autók hazánkban
Döntsd el a diagramok segítségével, hogy igazak vagy hamisak az állítások!
Az elfelejtett széfkombináció
Fejtsd meg a széf számkombinációját! Húzd a számokat a kombináció megfelelő helyére!
Az elromlott számítógép
Írd be a hiányzó adatokat és eredményeket a megfelelő helyre!
Ázsiai lapszemle
Melyik országból származhat a cikkrészlet? Kattints a megfelelő ország nevére!
Balkáni mozaikok
A térkép adatai alapján tedd ki az országok közé a relációs jelet!
Bátor repülések
Egészítsd ki a repüléssel kapcsolatos hiányzó adatokat!
Brit logika
Húzd a városok nevét a személynevek mellé úgy, hogy mindhárom feltétel teljesüljön!
Budapest városövei
Húzd az egyes feliratok vagy képek betűjelét a megfelelő városövhöz!
Cseh vagy lengyel?
Húzd az egyes fogalmakat, képeket, adatokat a megfelelő ország térképére!
Demográfia – folyamatos átmenettel
Húzd a felhők melletti pöttyöket a demográfiai átmenet megfelelő szakaszához!
Demográfiai világbajnokság
Húzd a helyezetteket a dobogó megfelelő lépcsőfokaira!
Éghajlatok jellemzői
Húzd a feliratok mellé a megfelelő éghajlati diagramot!
Éghajlatválasztó
Kattintással jelöld a diagramhoz tartozó éghajlatot és az éghajlat egy lehetséges példaterületét!
Élelmiszer és gazdaság...
Egészítsd ki a szöveget a lent olvasható szókészletből! Húzd a kifejezéseket a megfelelő helyre!
Elemek medenceszerte
Írd a térképre a megfelelő betűjeleket és kattints a két megfelelő mondatrészre!
Északi kapcsolatok
Húzd a megfelelő ország nevét a képek fölé, a jellemző fogalom nevét pedig a szavak fölé!
Európa déli fele
Válaszolj a térképpel kapcsolatos kérdésekre és rendezd sorba az országok zászlóit!
Fejlett vagy fejlődő?
Azonosítsd az ábrázolt jellemzőket, és húzd a képeket a megfelelő helyre!
Felszín alatti cikkek
Húzd a felszín alatti víztípusok nevét a megfelelő cikkekhez!
Folyamatosan az EU
Állítsd logikai vagy időrendi sorrendbe a szövegdobozokat, majd húzd a helyükre szövegbuborékokat!
Földrajzi övezetek
Húzd a szavakat a mondat hiányzó részére!
Földünk kozmetikusai
Figyeld meg a képet! Jelöld meg a kérdésre a választ, és húzd a hiányzó kifejezést a mondatba!
Földünk története
Párosítsd a képeket a fogalmakkal!
Franciák és britek egy magyar nyelvtanfolyamon
Húzd a mondatok betűjelét a megfelelő szövegbuborékba!
Franciaország a faliújságon
Húzd a földrajzi neveket, képeket a térkép megfelelő helyére!
Gazdasági kiszámolós
Számítsd ki dr. Geo feladatainak eredményeit! A számokat a kihagyott szöveghelyekre írd be!
Gazdasági különbségek
Rendezd el az állításokat tartalmazó vázlatcédulákat a megfelelő címek alá!
Gazdasági tevékenységek
Húzd a halmazba a megfelelő képet! A felesleges képeket hagyd a helyükön!
Geológiai keresztrejtvény
Fejtsd meg a keresztrejtvényt a megfelelő kifejezések beírásával!
Gondolatolvasó
Húzd a kis felhőket a gyerekek melletti üres kis felhőre a témájuknak megfelelően!
Gyorsteszt a tengerekről
Az óceánokról és tengerekről egy-egy rövid kérdést olvashatsz. Kattints a helyes válaszra!
Halmazok a homokban
Húzd a táblákat a halmazok megfelelő részébe!
Hegyvidéki országok
Húzd az ikonokat a táblázat megfelelő helyére, és oldd meg a térképes feladatot!
Helyére megy-e a megye adata?
Helyezd el az adatokat a táblázatban az információk alapján!
Hiányos övezetek
Húzd a pontozott helyekre a mondatokat igaz állításokká kiegészítő szövegrészleteket!
Hiányzó évek
Húzd a megfelelő részletet a diagramba!
Hogyan működik az Unió?
A megadott folyamat következtében történnek az események? Kattints az igen/nem gombok valamelyikére!
Hőmérsékletek és páratartalmak
Számold ki a feladatok eredményeit! Válaszaidat a színes szövegmezőkbe írd!
Idővonalzó
Húzz négy színes ikont az idővonalzó megfelelő helyére!
Japán vagy India?
Döntsd el a felsorolt jellemzőkről, hogy Japánban vagy Indiában a nagyobbak, jelentősebbek!
Jelmagyarázat kerestetik
Válaszd ki a jelmagyarázatok közül azt, amely a térképhez a diagram adatai alapján készült!
Kalandozás Európában
Húzd a helyére a képek közül a kakukktojást! Jelöld, hogy melyik övhöz vagy területhez tartozik!
Kárpáti tájakon
Húzd a földrajzi fogalmakat a megfelelő helyre!
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj
Írd a helyére a légi felvételen bejelölt tájak, földrajzi helyek számát! A megoldásra 3 perced van.
Ki nem EU-tag?
Melyik ország nem tagja az Európai Uniónak? Kattints rá! Keress rá magyarázatot is!
Kínai összefüggések
A mondatok értelmezése után húzd melléjük a megfelelő betűjelet!
Kincskereső
Végezd el a kincskereső térképpel kapcsolatos számításokat! Az eredményt kattintással jelöld!
Körutazás Ausztráliában
Olvasd el az útleírás részleteit! Azonosítsd a helyszíneket, kattints a megfelelő földrajzi névre!
Kőzetlemezek mozgása
Húzd a megnevezés mögötti számokat az ábrán látható hatszögekbe, és válaszd ki a megfelelő címet!
Lábnyomkészítő
Jelöld be a legnagyobb (piros), és a legkisebb (kék) ökológiai lábnyomot okozó válaszlehetőségeket!
Latin-amerikai betűkáosz
Jelöld be a megfelelő országnév betűit és a hibás állítást, majd alkoss egy fogalmat a betűsorból!
Látnivalók
Húzd a településneveket a térkép megfelelő helyére!
Légköri jelenségek és magyarázataik
Kattintással jelöld az állításnak megfelelő változást, illetve annak magyarázatát!
Légy Te az Afrika-szakértő!
Kattints arra az országra, amelyikre igaz az állítás!
Magyar diagramok
Válaszd ki a diagramok közül azt, amelyik a hazánkra jellemző értékeket vagy folyamatot mutatja!
Mediterrán osztálykirándulások
Húzd a helyszíneket és a szövegek sorszámát a megfelelő ország zászlajára!
Melyik kulcs nyitja a zárat?
Húzd a kulcsokat a megfelelő zárakra!
Mérlegelj!
Húzd a színes dobozokat a mérlegek megfelelő serpenyőjébe, azok helyzetének megfelelően!
Miből legyen az energiánk?
Húzd az egyes érveket ahhoz a cikkhez, amelyikből származhatnak!
Mozgásban a tenger
Jelöld kattintással a címeknek megfelelő képeket!
Német memória
Rendezd sorba a földrajzi neveket a megadott szempontok alapján!
Nyomkövető
Húzd a nagyítókat a megfelelő település vagy településrész megnevezése alá!
Nyugati energia
Állítsd csökkenő sorrendbe az országokat a diagramok segítségével kiszámolt adataik alapján!
Ország, város, dominó
Húzd a helyükre a dominókat!
Pénzből élünk
A kérdésre két helyes választ találsz. Húzd ezeket a kijelölt helyre!
Pénzügyi alapok
Találd ki a szót a betűk megválasztásával!
Régiók Magyarországon
Helyezd az állítások betűjelét a térképen a megfelelő régióba!
Skandináv hokitorna
Kattints arra az országra, amelyikre az állítás vonatkozik! Írd a meccs eredményét a kijelzőre!
Szerintem a GDP...
Jelöld azokat a válaszlehetőségeket, amelyek hibásak lennének!
Szolgáltató szektor
Válassz ki 3 dolgot, amik feltétlenül szükségesek a szolgáltató központ fő tevékenysége ellátásához!
Szomszédaink asztalánál
Húzd az étel vagy ital nevét és leírását a megfelelő ország területére!
Szomszédok halmaza
Melyik szomszéd országban történhettek az események? Húzd a betűket a halmazábra megfelelő részébe!
Tablókészítés Afrikáról
Fejezd be a képaláírásokat! Húzd a befejezéseket a helyes vagy helytelen halmazba!
Tájdobozoló
Húzd a szövegeket a megfelelő tájak dobozába!
Tanulmányúton Délnyugat-Ázsiában
Egészítsd ki a hiányos mondatokat, azaz húzd a hiányzó szavakat a megfelelő helyre!
Tátrai túratervező
Számold ki a túra terepi távolságát, majd a megtételéhez szükséges időt! Tedd ki a relációs jelet!
Településeink
Lásd el feliratokkal a fotót, a diagramot vagy a térképet! A feliratokat húzd a megfelelő helyre!
Tengernyi párosítás
Húzz minden képhez egy-egy feliratot!
Térképen Románia
Húzd az egyes földrajzi fogalmak sorszámát a megfelelő helyre!
Térképészeti pókerparti
Kattintással jelöld azokat a kártyákat, melyek nem felelnek meg a feladatban megadott szempontoknak!
Tófelismerő
Azonosítsd a leírás és a kép alapján a megfelelő tavakat, majd kattints rájuk!
Túl intelligens drónok
Húzd a drónokat a válaszaik alapján a megfelelő légköri rétegbe!
Túrák Ausztriában
Válaszd ki az ábrák közül azt, amelyik a túra útvonalát mutatja!
Utazás a Föld középpontja felé
Húzd a megfelelő betűjelet az állítás mellett található négyzetbe!
Utazzunk okosan!
Húzd a bőröndbe a három helyes megoldást!
Űrlények beszélgetése
Döntsd el, melyik űrlényhez tartoznak az egyes mondatok, és húzd azokat a megfelelő szövegbuborékba!
Vallási enciklopédia
Húzd a vallás nevét a megfelelő fogalomhoz vagy képhez!
Van fogalmad?
Helyezd a szakkifejezéseket a rájuk vonatkozó meghatározás mellé!
Városlakó ausztrálok
Húzd a város nevét oda, ahova az a leginkább illeszthető!
Védett értékeink
Húzd a megfelelő védett értékünk nevét a képre!
Vízkvíz
Gépeld be helyesen azt a vízrajzi nevet, amelyet az állítások vagy a fotók alapján felismersz!