A Tanári modulon a  Dolgozatlapok és a Dolgozatok gomb segítségével tudnak a pedagógusok irányított feladatokat küldeni a diákoknak.  A feladatokat az oldalon több lépésben lehet kiosztani. Erről részletes leírás képernyő képek segítségével alább található. A feladatok kiosztása több lépésben történik. Először a tanároknak Dolgozatlapokat kell létrehozniuk. Ezeket a Dolgozatlapokat menthetik a rendszerben és később is felhasználhatják. A kész Dolgozatlapokat a Dolgozatok gombra kattintva a megfelelő paraméterek megadásával lehet kiosztani a korábban felvett diákoknak és a létrehozott csoportoknak. 

Dolgozatlapok

Dolgozatlapoknak nevezzük a feladatsorokból összeállított lapokat, amelyek a rendszerben elmenthetők, és a diákok számára dolgozat formájában megoldásra kioszthatók.

A Személyes oldalon a Dolgozatlapok körcikkre kattintva a felhasználó által régebben elkészített dolgozatlapok listája jelenik meg.

Feladatok kiosztása 1

A lista rendezhető az oszlopok fejlécére kattintva, valamint szűrhető is. Feladatok kiosztása 2

Új dolgozatlap készítése a jobb felső gombra kattintva kezdhető el. A szerkesztőfelületen első feladat az alapadatok megadása.

Feladatok kiosztása 3

Kötelező megadni a dolgozatlap nevét és az évfolyamokat, akik számára a dolgozatlap készül. Itt állítható be az aktív státusz is. Dolgozatot csak aktív státuszú dolgozatlapból lehet kiosztani. Ugyanitt állítható be a dolgozatlap láthatósága is. Ha mások is láthatják, akkor kötelező modulleírást adni a dolgozatról. Mentés után a dolgozatlap szerkesztése következik.

Feladatok kiosztása 4

Ebben az ablakban kell kiválasztani a dolgozatlaphoz a feladatokat.. Szűrők segítik a keresést, majd hozzá kell adni a dolgozatlaphoz a kiválasztott tartalmakat. A nem kívánt elemek törölhetők.

Feladatok kiosztása 5

A „Végeztem, vissza a dolgozatIaphoz” gomb megnyomása után beállíthatók a dolgozatlaphoz:

Választható-e ugyanaz a játék/feladatsor többször? – itt engedélyezhetjük, hogy a diák ugyanazt az elemet többször is válassza (ennek játékok esetén lehet értelme). Az alapértelmezett érték: „Nem”.

Hány játékot/feladatsort kell a diáknak teljesíteni? – itt határozhatjuk meg, hogy a kiválasztott elemekből hányat kell a diáknak teljesíteni.

Hányszor kell mindezt ismételnie (1–10)? – itt adható meg, hogy a kiválasztott játékokat/feladatsorokat hányszor kell a diáknak egymás után végrehajtania.

Instrukció a diák számára: – ide kerülhet az a szöveg, ami a diák számára megjelenik a dolgozatlap végrehajtásakor.

 

Dolgozatok

Dolgozatnak nevezzük egy korábban létrehozott Dolgozatlap kiosztását meghatározott határidővel a diákok konkrét csoportjának.

A személyes oldalon a „Dolgozat” körcikkre kattintva a dolgozatok listája érhető el:

Feladatok kiosztása 6

A megjelenített adatok a dolgozatlapnál már ismertetett módon rendezhetők, szűrhetők.

A listában megjelenő nyomógombok:

Feladatok kiosztása 7 Szerkesztés

Feladatok kiosztása 8 Törlés

Feladatok kiosztása 9 Visszavonás – azon dolgozatok esetén érhető el, amelyeket már elkezdtek megoldani a diákok, de valamilyen okból vissza szeretnénk vonni azt. Ilyenkor a dolgozat nem törlődik, de a továbbiakban (újra aktívvá tétel hiányában) nem érhető el a diákok számára.

Feladatok kiosztása 10 Aktiválás – azon dolgozatok esetén érhető el, amelyeket korábban visszavontunk. Rákattintva ismét aktívvá tehetjük a korábban visszavont dolgozatot.

Feladatok kiosztása 11 Másolat készítése

Feladatok kiosztása 12 Dolgozat végrehajtásának követése – Rákattintva a dolgozat követése felület jelenik meg az aktuális dolgozatot kiválasztva. A tanár itt követheti nyomon, hogy a diákok hol tartanak a dolgozat kitöltésével. (Lásd Eredmények megtekintése fejezet.)

Az oldal felső részén elérhető még az „Új dolgozat létrehozása” gomb. Rákattintva a dolgozat szerkesztőfelülete érhető el.

A dolgozat szerkesztése

Feladatok kiosztása 13 

Kötelező megadni a dolgozat nevét és a kitöltés megszakíthatóságát. Itt kell jelölni azt is, hogy a dolgozat célja felmérés vagy gyakorlás. Meg kell határozni az aktívvá tétel időpontját (a diák ettől az időponttól kezdheti meg a feladat végrehajtását), a kitöltési határidőt és esetleg az időkeretet is. Mentés után a már előre elkészített dolgozatlapok közül kell kiválasztani azt, amelyet a diákoknak dolgozatként meg kell oldaniuk.

Feladatok kiosztása 14

A dolgozatlapok szűrhetők, és a Feladatok kiosztása 15 ikon segítségével a részleteik is megtekinthetők. A Feladatok kiosztása 16 -ra kattintvakiválasztásra került  a dolgozatlapsora zöld színűre változik. Kiválasztás után a csoportokat, diákokat kell meghatározni.

Feladatok kiosztása 17

Hozzáadhatók azok a diákok, csoportok, akiket a pedagógus már korábban felvett, illetve a tévesen felvettek törölhetők. Mentés után a diákok a személyes felületükön értesítést kapnak a kiosztott dolgozatról, amelyet az aktívvá tétel időpontjától kezdődően tölthetnek ki.