Egészítsd ki a szöveget a lent olvasható szókészletből! Húzd a kifejezéseket a megfelelő helyre!
Diákoknak
Tanároknak

Információ diákoknak

A feladatokban szereplő szövegekben három lyukas helyet találsz. A képernyő alján látható szókészletből válaszd ki a helyes kiegészítéseket, és húzd a megfelelő helyre!

Információ tanároknak

A feladatsor a 10. évfolyamos „Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei” című témakör Élelmiszerválság anyagrészéhez készült. Az előzetes ismeretek felméréséhez alkalmas diagnosztikus jelleggel, illetve az anyagrész tárgyalása közben és végén gyakorlás céljából is alkalmazható. Az egyszerű alapismeretekre épülő szövegkiegészítés típusú feladatok megoldása egyéni munkaformában javasolt.
Bezár