Húzz minden képhez egy-egy feliratot!
Diákoknak
Tanároknak

Információ diákoknak

Döntsd el, hogy mely feliratok tartoznak az egyes képekhez a címnek megfelelően! A feliratokat húzd a helyükre!

Információ tanároknak

A feladatsor a 9. évfolyamos „A vízburok földrajza” című témakör „A vízburok tagolódása” tanítási egységéhez készült. A feladatokban az anyagrész feldolgozása során szerzett ismereteket kell rendezni párosításban, képi asszociációhoz kapcsolva. Célja a szakkifejezések alkalmazásának, a különböző nagyságrendű adatok sorba rendezésének gyakorlása és a megértés elmélyítése. A rendezéseket, párosításokat mindig a képekhez illesztéssel kell elvégezni a pályákon. Összefoglaláshoz és gyakorláshoz egyéni feladatmegoldással ajánlott a feldolgozása.
Bezár