A tanulónak meg kell állapítania, hogy az egyes társadalmi problémák milyen ok-okozati összefüggésben állnak egymással. A feladat segíti a környezeti szemlélet fejlesztését, a regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé válásának érzékeltetésével.
Alkoss a nyolc megállapítás közül ötből egy olyan logikai láncot, amely kapcsolódik a képhez! Húzd a megállapításokat a megfelelő ládába!