„Egyszer volt, hol nem volt…”
Kék sapka, pöttyös nadrág
A kör érintése
A Thalész-tétel alkalmazásai
A megoldás kulcsa
Aki ügyesen hatványoz, az kincset talál
A nagyság rendje
Mekkora a nagyságrendje?
A szög mértéke
Szögek fokban és radiánban
Algebrai törtek
Egyszerű, egyszerűbb, legegyszerűbb!
Állati fogócska
Mozgásos feladatok grafikus megoldása
Állítások a szimmetrikus alakzatokról
Igaz-hamis állítások szimmetrikus alakzatokról
Belső-külső szögek
Sokszögek belső-külső szögei, átlói
Édes körcikkek
Körív hossza, körcikk középponti szöge
Egyenletek és megoldások
Lehet egy ismeretlennel több?
Egyenlő együtthatók módszere
Alkalmazd az egyenlő együtthatók módszerét!
Együttes munkavégzés
Együttes munkavégzés
Értékek között
Jelöld be a számegyenesen az intervallumműveletek végeredményét! A megoldás üres halmaz is lehet!
Függvények forradalma
Grafikonhoz szabálykeresés
Függvényjellemzők
Mi jellemző a függvényekre?
Függvénytalány
Válaszd ki a barkochbakérdésekre adott válaszok alapján a gondolt függvény grafikonját!
Gyökháromszög
Rendezd növekvő sorrendbe a számokat! Válaszd ki a derékszögű háromszög oldalait!
Halmozz!
Húzd a halmazműveleteket a megfelelő halmazábrára!
Háromszöges-agyaló
Háromszögtételek és nevezetes pontok
Hiánypótló
Hiányos nevezetes azonosságok
Hol értelmes?
Helyezd el a dominókat úgy, hogy egymás alatt azonos értelmezési tartományú kifejezések álljanak!
Ismeretlenek
Mi van akkor, ha kettőt nem ismersz?
Itt a helyem!
Helyezd a betűket az U alaphalmazon belül úgy, hogy a halmazműveletek eredményei igazak legyenek!
Jancsi és Juliska
Almacsomagoló
Két sokszög
Ikersokszögek szögei
Keveréses szöveges
Keveréses szöveges feladatok, hiányos táblázatok
Kotyvasztó
Varázslatos főzetek
Kulcs a zárban
Kulcskereső
Lehetne egyszerűbben?
Jól vagy rosszul alakítottuk át a törtet?
Másodfokon
Add meg a másodfokú egyenlet együtthatóit úgy, hogy az ekvivalens legyen az eredeti egyenlettel!
Megoldás másképpen
Egyenlőtlenség az algebrában
Mennyi a kerti középérték?
Kerti középértékek kiszámítása
Mérnöki munka
Várostervező
Nyilak mindenfelé
Vektorváltó
Osztogató-fosztogató
Hamiskártyás
Paraméteres egyenletrendszerek
Egyenletrendszerek és megoldásaik
Rákérdezhetek?
Válaszolj a barkochbakérdésekre! A gondolt függvényt az R lehető legbővebb részhalmazán értelmezzük.
Segítség!
Segítenek a grafikonok
Sportos statisztika
A sportban is fontos a statisztika
Strandolás
A Thalész-tétel alkalmazásai
Te vagy a tanár!
Hibakeresés
Térj ki!
Kattints a test kékkel jelölt élével kitérő helyzetű élek sorszámára!
Trapéz és palalelogramma
Trapéz, paralelogramma szögei, középvonalai
Tükrözzük, forgassuk, toljuk!
Húzd a halmazábra megfelelő részének sorszámát az állítások elé!
Vektorozzunk!
Két vektor összegének hossza