• főoldal
  • 8. osztály
  • magyar nyelv
  • beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése (NAT2020: Kommunikáció alapjai - A digitális írásbeliség fejlesztése)