• főoldal
  • 4. osztály
  • magyar irodalom
  • olvasás, az írott szöveg megértése (NAT2020: Nyelvtan, helyesírás, szövegalkotás - Az írásbeli szövegalkotás lépései)