• főoldal
  • 4. osztály
  • magyar nyelv
  • mondatfajták, szavak, szófajok (NAT2020: Nyelvtan, helyesírás, szövegalkotás - Cselekvés, történés múltban, jelenben, jövőben)