• főoldal
  • 10. osztály
  • magyar nyelv
  • kommunikáció, tömegkommunikáció (NAT2020: A nyelv változása - Anyanyelvünk rétegződése I.- A köznyelvi változatok, a csoport...)