• főoldal
  • 1. osztály
  • magyar irodalom
  • olvasás, az írott szöveg megértése 1. - az olvasástanulás előkészítése (NAT2020: Olvasás, szövegértés - Betűtanítás. Olvasási részképességek fejlesztése)