• főoldal
  • 1. osztály
  • magyar irodalom
  • olvasás, az írott szöveg megértése 3. - a szövegértő olvasás előkészítése (NAT2020: Beszéd és olvasás - Versek, népköltészeti alkotások)