• főoldal
  • 1. osztály
  • magyar irodalom
  • olvasás, az írott szöveg megértése 1. - az olvasástanulás előkészítése (NAT2020: Írás és helyesírás - A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó)

Ezeket is próbáld ki