• főoldal
  • 2. osztály
  • magyar nyelv
  • helyesírási szabályok ismerete, alkalmazása (NAT2020: Írás és helyesírás - A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó)