• főoldal
  • 2. osztály
  • magyar nyelv
  • mondat, mondatfajták (NAT2020: Írás és helyesírás - A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg)