• főoldal
  • 3. osztály
  • magyar nyelv
  • helyesírási szabályok ismerete, alkalmazása (NAT2020: Nyelvtan, helyesírás, szövegalkotás - Hang/betű, szótag, szó, elválasztás, betűrend)