Az okos Doboz oldalon 13.000 grafikus, interaktív feladat érhető el jelenleg a 1-12 évfolyam számára. A feladatok illeszkednek a Nemzeti Alaptantervhez és a kerttantervekhez.  Minden feladat tartalmaz részletesebb diák és tanár leírás a könnyebb értelemzéshez, illetve az elsősöknek hang alámondással láttuk el a feladatokat. 

A eladatok a címoldali mátrixokon illetve a kereső felületen keresztül is elérhetőek.

Feladatsorok felépítése

Az Okos Dobozon a feladatok 6 darabos feladatsorokba rendezve találhatók meg.

Legfelül a feladat címe látható, amely árulkodik a feladvány témájáról, tartalmáról.

A szürke pöttyök jelzik, hogy a feladatsorban hányadik feladat megoldásánál jár a felhasználó. A cím alatt közvetlenül az utasítás áll, amely pontos instrukciót ad arról, milyen módon kell megoldani a feladatot.

Az ablak jobb felső sorában külön utasítást olvashatnak a diákok és a tanárok is.

  • Diákoknak: technikai segítséget ad a feladatok használatához, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő nyelvezettel. A gyermekbarát, részletes megfogalmazás biztosítja azt, hogy a tanulók otthon, önállóan is képesek legyenek a feladatok értelmezésére, megoldására.
  • Tanároknak: Pedagógiai ajánlást ad az egyes feladatok használatához, valamint kitér a fejlesztési fókuszokra is. Ezeken túlmenően az egyes gyakorlatokhoz támogató javaslatokat fogalmaz meg a tanórai alkalmazásra.

Ellenőrzés:

A feladatok megoldásának javítása egységes:

  • zöld „pipa” a jó megoldást,
  • a piros „X” a helytelen megoldást jelöli.

Amikor a diák akár részben, akár teljesen megoldja a feladatot, az „Ellenőrzés” gombra kattintva standard szerinti visszajelzést kap. Az addig elvégzett jó megoldások 2 pontot érnek. Lehetséges, hogy minden elem pontot ér, de az is lehet, hogy egy teljes feladatért jár a két pont. Ezt a feladat jellege határozza meg.

Ha hibás a feladat megoldása, két lehetőség van:

  • a „Befejez” gombra kattintással a következő feladatra léphet a játékos,
  • míg az „Újra” gomb segítségével megpróbálhatja még egyszer megoldani az elhibázott feladatot, a második próbálkozásra megtalált minden helyes válasz 1 pontot ér. Harmadik próbálkozás már nem lehetséges, a „Következő feladat”-ra kell lépni.

Aki a megoldásra kíváncsi, azt a „Megoldás” fül alatt találja meg. Itt a teljes, helyes végeredmény látható.

Ettől eltérnek az alternatív választásos feladatok (igaz-hamis; jó-rossz stb.), ezeknél nincs értelme a második próbálkozásnak, mivel csak két dolog közül kell a megfelelőt kiválasztani. Ilyenkor a megoldott eset után a „Következő feladatra”-ra kell lépni.

A feladatok elvégzése közben különböző szöveges visszajelzéseket kap a diák, ezek segítségével tájékozódhat arról, hogy az adott feladatot jól vagy hibásan, esetleg hiányosan oldotta-e meg.

A pontozás során megjelenik az adott feladatban elérhető maximális pontszám és a játékos pontszáma is. Pl.: 12/10 esetében az első szám a maximálisan elérhető, míg a második szám az elért pontszámot mutatja meg.

A feladatok végeredményéről a játékos tételes kiértékelést kap, ahol láthatja, hogy a feladatsor egyes feladatai megoldásában mennyire volt eredményes.

A regisztrált, belépett felhasználók eredményeit a program tárolja, melyet a személyes oldalukon tudnak megtekinteni.

A feladatgyűjtemény (alkalmazását tekintve) kétféle módon érhető el:

  • gyakorló módban: a játékos maga választja ki a feladatsorait, tetszőlegesen dönthet arról, hogy melyiket fogja kitölteni.
  • tudáspróbamódban: lehet tantárgyanként vagy akár évfolyamonként is választani, és a program a szűrésnek megfelelően véletlenszerűen választja ki a feladatokat.