Játékszabályzat

Nyereményjáték Szabályzat

Nyereményjáték szervezője a Wizper Kft. (székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/A., a továbbiakban: Wizper). A jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Wizper által üzemeltetett weboldalon (www.okosdoboz.hu) megjelenő Nyereményjátékra (a továbbiakban: Nyereményjáték).

1. A Nyereményjátékban résztvevő személyek

A Nyereményjátékban azok az általános iskolás és középiskolás diákok  vehetnek részt, akik  az általános vagy középiskola 1-12. osztályát végzik.

A Nyereményjátékban a kiskorú Résztvevők csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt.

A Nyereményjátékban csak olyan személyek vehetnek részt, akik elfogadják a Wizper Kft.  www.okosdoboz.hu oldalon található a weboldal Adatkezelésére vonatkozó szabályzatot.

A Nyereményjátékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
 • kereskedelmi partnerek, alkalmazottaik és ezen személyek közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói.

A nyertes Résztvevő a nyeremény átvételekor köteles nyilatkozni arról, hogy a fentiek szerint nem tartozik a kizárt személyek körébe.

A Résztvevő jogosult a regisztráció törlését kérni, illetve a Játékban való részvételi szándékát visszavonni. Erre vonatkozó döntését e-mailen vagy postai úton juttathatja el a Wizperhez.

2. A Nyereményjáték leírása

A Nyereményjáték a Wizper által üzemeltetett  www.okosdoboz.hu weblapon érhető el, és itt olvashatók a Nyereményjátékhoz kapcsolódó dokumentumok is.

A Nyereményjáték menete:

 • A Nyereményjátékot a Nyereményjáték menüpontra kattintva érheti el az oldal felhasználója.
 • A Nyereményjátékon való részvételhez be kell lépni (előzetesen regisztrálni) a www.okosdoboz.hu oldalra.
 • Regisztrációnál mindenképpen fogadd el az Adatkezelési szabályzatot és szüleid járuljanak hozzá a regisztrációhoz.
 • A feladatokat 2020. június 9. 10:00 és június 28 24:00 között kell megoldani.
 • A Nyereményjátékban összesen heti 20 alkalommal lehet játszani.
 • A Nyereményjáték sorsolásában azok a diákok vesznek részt, akik regisztrálták magukat az oldalon, illetve heti maximum 20 alkalommal minimum 80%-os eredménnyel oldották meg a feladatokat.
 • A nyeremények sorsolása 2020. június 30. napján 12.00 órakor történik.

3. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték nem folyamatos szervezésű, 2020. június 9. 10.00 perctől 2020. június 28. 24.00 percig tart.

4. Nyeremény

A Nyereményjátékon összesen 10 db 10.000 Ft értékű Dechatlon vásárlási utalvány kerül kisorsolásra.

A nyeremény után számított személyi jövedelemadót és egyéb esetleges közterheket a Wizper megfizeti a Játékos helyett.

A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes Résztvevő az erről szóló web oldalon elhelyezett vagy e-mailen elküldött értesítéstől az adott időponttól számított 15 napon belül válasz e-mailben jelentkezzen a nyereményért és megadja az esetleges további adatait.

A nyeremény készpénzre és egyéb termékekre nem cserélhető.

5. Nyertesek

10 nyereményt a Nyereményjáték ideje alatt a feladatokat minimum 80%-s eredménnyel megoldott és regisztrált diákok között sorsolunk ki.

A Nyereményjátékban a diákok összes 80% feletti eredményét regisztráljuk, de maximum hetente 20-at. A sorsolást a regisztrált eredmények alapján történik, tehát egy diák több eredménnyel is bekerülhet a sorsolásba.

 

A nyeremények azok között a Játékosok között kerülnek kiosztásra, illetve kisorsolásra, akik valamennyi lenti feltételt teljesítenek:

 • A Nyereményjáték ideje alatt a Nyereményjátékban kiosztott feladatokat minimum 80%-os eredménnyel oldják meg.
 • Regisztrálnak és elmentik eredményeiket.
 • Nincsenek a Nyereményjátékból kizárt személyek között és helyes adatokat adtak meg a regisztráció során.

A Nyereményjátékra történő jelentkezés kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Játékban való részvétel, és az előfeltételek teljesítése magyar nyelvű honlapon történik.

6. Sorsolás

A sorsolás a Résztvevők nevének számítógépes-, véletlenszerű kiválasztással történő sorsolásával történik 2020. június 30. napján 12:00 órakor. A sorsolás helyszíne a Wizper Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 5/A.. szám alatti irodája. A sorsolás alkalmával 1 fő pótnyertes kisorsolására is sor kerül. Amennyiben a nyertesek valamelyike nem felel meg a jelen szabályzatban foglalt követelményeknek, vagy a nyereményéért nem jelentkezik határidőben, a pótnyertes lép a helyébe.

7. Nyertes értesítése

A nyertest a web oldalon elhelyezett információval és/vagy e-mail címen értesítjük. A nyertesnek az értesítéstől (az e-mail elküldésétől) számított 15 napon belül van lehetősége jelentkezni a nyereményért.

8. A nyeremények átadása

A nyereményeket a Wizper postai úton juttatja el az azokért jelentkező nyertesekhez belföldön, amelynek költségeit a Wizper vállalja. Belföldi kézbesítési cím hiányában a nyeremények személyesen vagy meghatalmazott útján vehetők át a Wizper székhelyén (cím: 1021 Budapest, Völgy utca 5/A.) legkésőbb a Wizper általi értesítéstől számított 15 napon belül.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele során.

9. Adatkezelés

A Résztvevők tekintetében külön adatkezelésre nem kerül sor, a Wizper regisztrációs adatkezelése kiterjed a Nyereményjátékra is. Bővebb információ a honlapról elérhető Adatvédelmi Nyilatkozat-ban. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Wizper a nyeremény átvételéhez igényelheti további adatok megadását.

A nyertes további adatait (pl. adóazonosító) a hatályos számviteli jogszabályok értelmében a Wizper kezeli és azok törlését a számviteli jogszabályokban meghatározott kötelező időtartam (8 év) előtt az érintett nem kérheti.

A Nyereményjátékban való részvétellel nyertes Résztvevő hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a nevét (kereszt és vezetéknevét), valamint a lakóhelyéül szolgáló várost, továbbá az átvételkor róla készített fényképet a Wizper a honlapján és más médiumokban a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye és  ezen adatok megjelenítésre kerüljenek az internetes dicsőségfalon.

A Résztvevő a Játékban való részvétellel kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul az adatai kezeléséhez. A regisztráció során az adatok megadása önkéntes. Az adatkezelés célja: a nyereményjátékon történő részvétel biztosítása, a Játékosok elérhetőségeinek rögzítése.

A nyertes Résztvevő adatai továbbításra nem kerülnek.

10. Felelősség kizárás

A Résztvevők által rendelkezésre bocsátott adatok és információk hiányosságáért és hibáiért (névelírás, rossz válasz stb.), értesítési, szállítási, teljesítési késedelemért a Wizper nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Wizpernek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogkövetkezmény a Résztvevőket terheli. A Wizpert a nyeremények tekintetében szavatossági felelősség nem terheli. A Wizper kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatban. Wizper nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el, illetve ha a Résztvevők informatikai infrastruktúrájában bármilyen probléma adódik.

Wizper fenntartja a jogot, hogy azt a játékost aki a fent felsorolt szabályokat megszegi vagy nem rendeltetés szerint használja az oldalt, kizárja a Nyereményjátékból.