Bajnokság Szabályzat

Bajnokság szervezője a Wizper Kft. (székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/A., a továbbiakban: Wizper). A jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Wizper által üzemeltetett weboldalon (www.okosdoboz.hu) megjelenő Bajnokságra (a továbbiakban: Bajnokság).

1. A Bajnokságban résztvevő személyek

A Bajnokságban azok az általános iskolás és középiskolás diákok  vehetnek részt, akik  az általános vagy középiskola 1-12. osztályát végzik.

A Bajnokságban a kiskorú Résztvevők csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt.

A Bajnokságban csak olyan személyek vehetnek részt, akik elfogadják a Wizper Kft.  www.okosdoboz.hu oldalon található a weboldal Adatkezelésére vonatkozó szabályzatot.

A Bajnokságban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
 • kereskedelmi partnerek, alkalmazottaik és ezen személyek közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói.

A nyertes Résztvevő a nyeremény átvételekor köteles nyilatkozni arról, hogy a fentiek szerint nem tartozik a kizárt személyek körébe.

A Résztvevő jogosult a regisztráció törlését kérni, illetve a Játékban való részvételi szándékát visszavonni. Erre vonatkozó döntését e-mailen vagy postai úton juttathatja el a Wizperhez.

2. A Bajnokság leírása

A Bajnokság a Wizper által üzemeltetett  www.okosdoboz.hu weblapon érhető el, és itt olvashatók a Bajnoksághoz kapcsolódó dokumentumok is.

2020. május 4. és május 17. között az Okos Doboz Karantén Bajnokság keretében két bajnokság érhető el a www.okosdoboz.hu oldalon:

 • Karantén Matek Bajnokság
 • Karantén Játék Bajnokság

A Bajnokság menete:

 • A Bajnokságokat a bajnokság menüpontra kattintva érheti el az oldal felhasználója
 • A Bajnokságokon való részvételhez be kell lépni (előzetesen regisztrálni) a www.okosdoboz.hu oldalra.
 • A Bajnokságok közül ki kell választani a "Karantén Matek Bajnokság" vagy a "Karantén Játék Bajnokság" című Bajnokságot.
 • A Bajnokság elérése után „Csatára kész”-re kell a felhasználónak állítani magát a jobb oldalon elérhető gombbal.
 • Az oldalon csatát indíthatnak, kihívást fogadhatnak és revansot vehetnek a felhasználók (A funkciók részletes leírása a „kérdőjel” gombra kattintva érhető el).
 • Az elért eredmények alapján bajnok pontot és kincstár pontot gyűjtenek a felhasználók, ami alapján besorolásra kerülnek a bajnokság Toplistáján. Az aktuális toplista és helyezések a képernyő jobb oldalán találhatóak.

3. A Bajnokság időtartama

Az Okos Doboz Karantén Bajnokság, 2020. május 4. 08.00 perctől 2020. május 17. 24:00 percig tart.

4. Nyeremény

A Bajnokságokon összesen 12 db 10.000 Ft értékű Régió Játék vásárlási utalvány kerül kisorsolásra.

A nyeremény után számított személyi jövedelemadót és egyéb esetleges közterheket a Wizper megfizeti a Játékos helyett.

A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes Résztvevő az erről szóló web oldalon elhelyezett vagy e-mailen elküldött értesítéstől az adott időponttól számított 15 napon belül válasz e-mailben jelentkezzen a nyereményért és megadja az esetleges további adatait.

A nyeremény készpénzre és egyéb termékekre nem cserélhető.

5. Nyertesek

3-3 nyereményt a két Bajnokság toplistájának első három helyezettje kapja. További 3-3 nyereményt sorsolunk kis azok között a felhasználók között, akik elérték a bajnokságokban legalább az ezüst szintet.

A Bajnokság nyerteseinek, a sorsoláson részt vevő felhasználóknak az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

 • belépnek/regisztrálnak,
 • nincsenek a Bajnokságból kizárt személyek között és
 • helyes adatokat adtak meg a regisztráció során.

A Bajnokságra történő jelentkezés kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Játékban való részvétel, és az előfeltételek teljesítése magyar nyelvű honlapon történik.

 

6. Nyertes értesítése

A nyertest a web oldalon elhelyezett információval és/vagy e-mail címen értesítjük. A nyertesnek az értesítéstől (az e-mail elküldésétől) számított 15 napon belül van lehetősége jelentkezni a nyereményért.

7. A nyeremények átadása

A nyereményeket a Wizper postai úton juttatja el az azokért jelentkező nyertesekhez belföldön, amelynek költségeit a Wizper vállalja. Belföldi kézbesítési cím hiányában a nyeremények személyesen vagy meghatalmazott útján vehetők át a Wizper székhelyén (cím: 1021 Budapest, Völgy utca 5/A.) legkésőbb a Wizper általi értesítéstől számított 15 napon belül.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele során.

8. Adatkezelés

A Résztvevők tekintetében külön adatkezelésre nem kerül sor, a Wizper regisztrációs adatkezelése kiterjed a Bajnokságra is. Bővebb információ a honlapról elérhető Adatvédelmi Nyilatkozat-ban. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Wizper a nyeremény átvételéhez igényelheti további adatok megadását.

A nyertes további adatait (pl. adóazonosító) a hatályos számviteli jogszabályok értelmében a Wizper kezeli és azok törlését a számviteli jogszabályokban meghatározott kötelező időtartam (8 év) előtt az érintett nem kérheti.

A Bajnokságban való részvétellel nyertes Résztvevő hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a nevét (kereszt és vezetéknevét), valamint a lakóhelyéül szolgáló várost, továbbá az átvételkor róla készített fényképet a Wizper a honlapján és más médiumokban a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye és  ezen adatok megjelenítésre kerüljenek az internetes dicsőségfalon.

A Résztvevő a Játékban való részvétellel kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul az adatai kezeléséhez. A regisztráció során az adatok megadása önkéntes. Az adatkezelés célja: a nyereményjátékon történő részvétel biztosítása, a Játékosok elérhetőségeinek rögzítése.

A nyertes Résztvevő adatai továbbításra nem kerülnek.

9. Felelősség kizárás

A Résztvevők által rendelkezésre bocsátott adatok és információk hiányosságáért és hibáiért (névelírás, rossz válasz stb.), értesítési, szállítási, teljesítési késedelemért a Wizper nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Wizpernek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogkövetkezmény a Résztvevőket terheli. A Wizpert a nyeremények tekintetében szavatossági felelősség nem terheli. A Wizper kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Bajnokságban való részvétellel kapcsolatban. Wizper nem vállal felelősséget azért, ha a Bajnokság időtartama alatt a Bajnokság, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el, illetve ha a Résztvevők informatikai infrastruktúrájában bármilyen probléma adódik.

Wizper fenntartja a jogot, hogy azt a játékost aki a fent felsorolt szabályokat megszegi vagy nem rendeltetés szerint használja az oldalt, kizárja a Bajnokságból.