Az Okos Dobozon jelenleg 34 kognitív játék található. A kognitív képességeket fejlesztő játékok a legújabb pszichológiai kutatásokat és az emberi gondolkodással kapcsolatos elméleteket alapul véve készültek.

A kognitív képességek a megismeréssel, információfeldolgozással, gondolkodással és az értelmi fejlődéssel összefüggő jelenségek. Részben a tudás kialakulásának és változásának feltételeit jelentik, ugyanakkor a tanuló személyiségének is egy markáns szeletét képezik, befolyásolva ezzel a tanítás és a tanulás sikerességét. 

Ide tartozik az észlelés, az információ észrevétele, megfigyelése, szűrése, a szükséges tartalom megjegyzése rövid és hosszú távon, valamint a későbbi felidézése is. Továbbá ide soroljuk a gondolkodást, amely gyakorlatilag a megfigyelt és megjegyzett információkon műveletek végrehajtása. Ezek a képességek teszik tehát lehetővé a tudás megszerzését és későbbi alakítását, az összefüggéstelen információk megjegyzését vagy összefüggő tartalmak megértését. 

Az Okos Dobozon található kognitív képességet mérő-fejlesztő tartalmak a gyerekek számára élvezetes, a pszichopedagógiai gyakorlatban is alkalmazott mérőeszközökre épülő játékok. Használatukkal a képességfejlesztés szorongásmentesen valósul meg – elkerülhetővé válik a szorongás rövid távú memória blokkolóhatása –, továbbá a játékokon elért eredmény a legtöbb esetben tükrözi a tanuló egyéni erőfeszítését, ami motiváló hatással bír.

 

Kognitív játékok az iskolai előrehaladás, fejlődés támogatására

Rövid távú emlékezet: A rövid távú emlékezet azt a célt szolgálja, hogy agyunkban akár egyszerre több információt is aktívan tarthassunk egy rövid időre, tehát ezeket megjegyezzük, tároljuk és rövid időn belül előhívjuk.

Okos Doboz kognitív játék: Paradicsompalánták (téri-vizuális rövid távú memória) A szupermarket (verbális rövid távú memória)

A paradicsom palánták A szupermarket

Munkamemória: Az összetett feladatok (pl. szövegértés, komplex matematikai műveletek) megoldásához szükséges információ időleges tárolására és egyúttal az információkkal történő műveletek végrehajtására szolgáló képesség.

Okos Doboz kognitív játék: Az újonc

Az újonc

Figyelmi váltás: A változó célokhoz, helyzetekhez, körülményekhez való alkalmazkodást segítő képesség, amelyben figyelmünket – meghatározott szabály szerint – egy adott ingertípusról a másik típusra irányítjuk.

Okos Doboz kognitív játék: Esküvői fotózás

Esküvői fotózás

Osztott figyelem: Az egyszerre beérkező, többféle inger feldolgozásának képessége. Akkor tudunk valóban egyszerre több feladatot is megfelelő hatékonysággal elvégezni, ha az egyik cselekvés már automatizálódott. Más esetben a figyelem gyorsan váltakozik egyik ingerről a másikra.

Okos Doboz kognitív játék: A vonatmakett

A vonatmakett

Vizuális keresés: A látott környezetre való aktív odafigyelés egy meghatározott tárgy/inger megtalálása érdekében, amelyet különböző más tárgyak/ingerek vesznek körül.

Okos Doboz kognitív játék: Zűrzavar a bajnokságon

Zűrzavar a abjnokságon

Tervezés: Az „előre gondolkodás” képessége: képesség arra, hogy elménkben sorra vegyük az adott feladat vagy helyzet megoldásának lehetőségeit, és ezen lehetőségek közül a lehető legjobb alternatívát válasszuk ki. Magában foglalja a cél eléréséhez szükséges cselekvések kiválasztását, azok megfelelő sorrendjének megállapítását és a cselekvési terv létrehozását. Ilyen például a napirend felállítása.

Okos Doboz kognitív játék: A futár

A futár

Gyorsaság: A gyorsaság nemcsak a játékokban fontos képesség, hanem a mindennapi élet egyik legnagyobb kihívása. Gyorsasága lehet az észlelésnek, a gondolkodásnak, a mozgásnak, de az olvasási és számolási képességnek is

Okos Doboz kognitív játék: Agyaggalamb-lövészet

Agyaggalamb-lövészet

Téri gondolkodás (Mentális forgatás): A kutatások szerint a téri kapcsolatok felismerésében elért eredmények erős összefüggést mutatnak a matematikai, valamint egyéb gondolkodási feladatok megoldásában való sikerességgel is. További képességekre bontható, itt elsősorban a mentális forgatás képességét hangsúlyoznánk, mint hogy elképzeljük, átalakítsuk elménkben a tárgyakat vagy vizuális mintázatokat, és „lelki szemeinkkel lássuk” (bejósoljuk), hogyan fognak kinézni az általunk elképzelt, megváltoztatott helyzetükben.

Okos Doboz kognitív játék: Építész iroda

Építész iroda

Gátlás-rugalmasság (Kognitív gátlás és flexibilitás): A célunk vagy feladatunk szempontjából lényegtelen ingerek figyelmen kívül hagyásának és a célunk vagy a feladat szempontjából oda nem illő vagy nem kívánatos reakciók elnyomásának képessége. A gátlás segít a lényeges információkra koncentrálni, és a zavaró ingereket figyelmen kívül hagyni ne okozzanak számunkra nagyobb problémát. A környezethez való alkalmazkodás elengedhetetlen feltétele.

Okos Doboz kognitív játék: Öcsi uzsonnája (gátlás) Paintball (rugalmasság)

Öcsi uzsonnája Paintball

Numerikus gondolkodás: A számszerű, numerikus kapcsolatok és fogalmak megértése a probléma megoldása érdekében. A számolási képesség alapvetően a számokkal, egyszerű és összetett matematikai műveletekkel való képességet jelenti, gondolkodásunk működésének egyik legalapvetőbb szükséglete. Azok, akik fejlesztik a számolási képességüket, a numerikus gondolkodás segítheti az általános logikus gondolkodásmód kialakulását, fejlődését is.

Okos Doboz kognitív játék: Az amnéziás igazgató

Az amnéziás igazgató

 

Eredmények mentése

Fontos tudni, hogy a játékok eredményeit csak regisztrált, belépett diákoknak menti el az oldal. Így abban az esetben, ha célzott mérésre, fejlesztésre kívánják használni a tartalmakat, a regisztráció elengedhetetlen. A játékok eredményei minden esetben indikatív jellegűek, mérőeszközként, „diagnózis” felállítására nem alkalmasak.

 

További tartalmak

Ezen kívül vannak további tartalmak, amelyek például a szókincs és ezáltal a nyelvi gondolkodás, vagy az érzelemfelismerés, ritmusérzék, esetleg a matematikai gondolkodásnál fontos mennyiségbecslés fejlesztését célozzák. Néhány játék pedig az induktív és deduktív gondolkodásra építve olyan logikai, szabályfelismerési vagy -alkotási képességet kíván fejleszteni, amelyek szükségesek a komplexebb összefüggések átlátásához, értelmezéséhez, esetleg következtetések levonásához.

Induktív gondolkodás/szabályfelismerés: Az a képességünk, hogy egy specifikus probléma hátterében álló szabályokat feltárjuk, és ezeket a szabályokat alkalmazzuk a problémák megoldásában. Ide tartoznak például azok a feladatok, amelyekben meg kell találni, hogy milyen szabályszerűség mentén követik egymást az alakzatok, minták, számok, ez alapján pedig döntést kell hozni a következő elemről.

Okos Doboz játék: A bűvész kártyái

A bűvész kártyája

Deduktív gondolkodás/szabályalkalmazás: Az a képesség, hogy megalapozott szabályokat, előfeltevéseket alkalmazzunk a problémamegoldásban, azaz a megtanult, általánosított szabály gyakorlatba való átültetése specifikus feladatokra vonatkozóan. Segít bennünket, hogy számunkra még ismeretlen feladatokban is korábbi tudásunk alapján tudjunk helytállni. Szükség van rá a matematikában, a nyelvtanulásban, a természettudományos tárgyak esetén stb.

Okos Doboz játék: Időkapszula

Időkapszula

Téri gondolkodás (Téri navigáció): Tájékozódásunk egyik alappillére, amely ismeretlen környezetben segít bennünket, hogy minél pontosabban eltaláljunk célunkhoz. Ehhez a téri információk pontos megfigyelése, tárolása, előhívása egyaránt szükséges.

Okos Doboz játék: Versenyfutás a büféhez

Versenyfutás a büféhez

Időzítés: Különböző – pl. látott, hallott stb. – ingerek vagy ingersorozatok időtartamának pontos észlelése, valamint különböző időtartamú ingerek vagy ingersorozatok létrehozásának képessége. Kapcsolatban áll a gyorsasággal, figyelemmel, fontos szerepet játszik mozgás során és beszédben egyaránt.

Okos Doboz játék: Balatoni akadálypálya

Balatoni akadálypálya

Szókincs: Nyelvi gondolkodásunk egyik alappillére, az összes általunk ismert szót tartalmazó készlet, ahol a szavak ismerete nem jelent egyet a szavak használatával. Befolyásolja a szövegértést, a helyzethez illő kommunikáció megtalálását, a másik által elmondottak megértését és saját magam megértetését egyaránt.

Okos Doboz játék: Baj van a könyvtárban

Baj van a könyvtárban

Matematikai ismeretek: Az általános matematikai ismeretek arányát jelenti, amely nem azonos a matematikai problémák megoldásában nyújtott teljesítménnyel, de része annak.

Okos Doboz játék: Nehezített számháború

Mennyiségbecslés: Tárgyak számosságáról alkotott gyors és pontos döntés képessége, amelynek során nem számlálás, hanem becslés történik, ami függ a bemutatott elemek számától. A döntés 1–4 elem esetében azonnali és pontos, az elemszám növekedésével a teljesítmény arányosan romlik. Tájékozódásunkat és ezáltal alkalmazkodásunkat segítheti.

Okos Doboz játék: Hány cicát etessünk

Hány cicát etessünk

Ritmusérzék: A ritmus felismerésének és azonosításának képessége, a hallási/zenei képességekhez tartozik, de a zenetanuláson túl szerepet játszik az olvasott vagy hallott szöveg megértésében, a kommunikációban is. 

Okos Doboz játék: Ujjdob

Ujjdob

Érzelemfelismerés: A hatékony társas viselkedés egyik alappillére, az a képességünk, hogy azonosítsuk a saját  és mások érzelmeit. Hozzásegít, hogy megfelelően tudjunk tájékozódni a társaink között, megértsük, esetleg megjósoljuk saját és társaink viselkedését.

Okos Doboz játék: Villamos

Villamos

 

Játékok működése

A diákokat szöveges és képes magyarázat segíti, a játék értelmezésében. Játéktól függően figyelni kell a jobb oldalon található életek, idő, pontok  stb számlálókra is. 

Eredmények mentése

Fontos tudni, hogy a játékok eredményeit csak regisztrált, belépett diákoknak menti el az oldal. Így abban az esetben, ha célzott mérésre, fejlesztésre kívánják használni a tartalmakat, a regisztráció elengedhetetlen. A játékok eredményei minden esetben indikatív jellegűek, mérőeszközként, „diagnózis” felállítására nem alkalmasak.