• főoldal
  • 7. osztály
  • magyar nyelv
  • beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése (NAT2020: A magyar nyelv társadalmi és földrajzi válto... - játékos feladatokkal - Nyelvjárások)