• főoldal
  • 2. osztály
  • magyar irodalom
  • beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése (NAT2020: Írás és helyesírás - A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg)