• főoldal
  • 3. osztály
  • magyar irodalom
  • beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése (NAT2020: Olvasás, szövegértés - Versek, népköltészeti alkotások)