• főoldal
  • 1. osztály
  • magyar irodalom
  • az írott betűalakok tanítása, írástechnikát fejlesztő gyakorlatok (NAT2020: Olvasás, szövegértés - Betűtanítás. Olvasási részképességek fejlesztése)