Az felső tagozatos (5-8 évfolyam) magyar nyelv és irodalom tantárgyakhoz kapcsolódó feladatsorokból állítottunk össze minden évfolyam számára egy 10-15 feladatból álló összefoglaló, év végi felmérő dolgozatot. Az év végi felmérő feladatsorokat a pedagógusok személyes oldalukon a Dolgozatok alatt érhetik el, azokat onnan oszthatják ki diákjaiknak.

A dolgozatokban a feladatokat tudáspróba módban kell a diákoknak megoldani. Az eredményeket a dolgozatoknál megszokott módon a diákok és a pedagógusok személyes oldalukon láthatják. Az 5-8. évfolyam számára összeállított magyar nyelv és irodalom dolgozatok tartalmát – kiválasztott feladatsorok címeit- évfolyami bontásban az alábbi táblázat tartalmazza.

 

 

Az év végi felmérők a Dolgozatok alatt Modulok formájában érhetőek el. A Dolgozatok fülre kattintás után az Új dolgozat létrehozását kell választani. Itt az alapadatok megadása után a Dolgozatlap kiválasztása alatti listában érhetőek el Modul formájában az év végi felmérők.

 

5. osztály

6. osztály

Magyar nyelv

Félkarú rabló

Helyesírás-memória

Keresd a nyomokat!

Kommunikáció

Szellemes szellemek

Szólások, közmondások

 

 

Irodalom

Mondd el konyhanyelven!

Rakj rendet a grundon!

Szólj hozzá „papuskám”!

Szövegtípusok

Szövegtípusok kicsit másként

 

 

Magyar nyelv

Ami szavaink mögött rejtőzik

Hogy is van ez a szöveggel?

Szófajkereső

Szörnyek és tulajdonnevek

Szövegelés

Történelmi chat

 

 

Irodalom

 Eger csillagainak története

Érzelmek tengerén

Ismeretek „A walesi bárdok” című műről

Találkozás Lúdas Matyival

Kakukktojások a Toldiban

Melyikhez köthető?

Toldis fejtörő

7. osztály

8. osztály

Magyar nyelv

Egyszerű mondatok elemzése

Hogy is írjuk helyesen?

Mit is ír a hogyishívják?

Most akkor alá vagy mellé?

Srezetnim el tdoud ovsalni

 

Irodalom

A nyomaték és a tehetetlenség meséje

Hogy is van ez?

Lírai műfajok

Na, már csak ez hiányzik!

Romantikus vagy?

Tanár úr kérem

Magyar nyelv

A magyar nyelv múltja és jelene

A magyar nyelvről mondták

Írásjelek fejtörője

Melyik nyelvváltozat?

Tömegkommunikációs fogalmak

 

Irodalom

„Mit szenvedett Júlia és Romeo…”

A századelő történetei

Az újmódi pásztor énekei

Stílusirányzatok

Történelmi hirdetések