A biomok jellemzői
Döntsd el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Kattints a megfelelő gombra!
A bioszféra evolúciója
Melyik földtörténeti időben/időszakban történhetett?
A bioszféra evolúciója
Ismered a bioszféra evolúciójának első lépéseit?
A fajok keletkezése
Válaszd ki azt a fogalmat, amely a szövegben leírt jelenséghez kötődik!
A szén körforgása
Keresd meg az ábrán a megnevezett folyamatot, fogalmat! Húzd a betűjelét az üres körbe!
A társulások időbeli változásai
Húzd az állítások sorszámát a megfelelő halmazba!
Abiotikus környezeti tényezők
Melyik abiotikus környezeti tényezőre vonatkoznak a felsorolt állítások?
Abiotikus környezeti tényezők
Egészítsd ki a mondatot!
Anyag- és energiaforgalom
A két állítás közül csak az egyik igaz. Kattints rá!
Az élővilág evolúciója
Döntsd el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak!
Az evolúció genetikai alapjai
Tudod-e, hogy mit jelentenek az alábbi fogalmak?
Az ökológiai rendszerek anyagforgalma
Húzd az állítások sorszámát a halmazábra megfelelő részébe!
Biomok
Ismered a biomokat kialakító környezeti tényezőket?
Biomok
Kattints a helyes válaszra, majd a hozzá tartozó képet húzd be a megfelelő helyre!
Biomok és bioszféra
Hol élnek az alábbi állatok és növények?
Családfaelemzés
Válaszd ki az egyetlen helyes megoldást!
Egyszerű genetika
Tanulmányozd a kísérlet leírását, majd döntsd el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak!
Előzd meg!
Mi illik az üres helyekre?
Genetika teszt
Ismered-e a mendeli genetika alapjait?
Genetikai alapismeretek
Húzd a megfelelő állítás mellé a hozzá tartozó fogalmat!
Genetikai egyensúly
Válaszd ki az egyetlen helyes megoldást!
Mindenki tehet valamit!
Adj tanácsot, hogyan tehetnék tisztábbá a város levegőjét a lakói!
Nem adaptív evolúció
Válaszd ki az egyetlen helyes megoldást!
Ökológiai kulcsfogalmak
Tudod-e, hogy melyek az ökológia legfontosabb fogalmai?
Öröklődés alapjai
Tudod-e, hogy mit jelentenek az alábbi fogalmak?
Populációgenetika
Ismered a populációgenetika és az evolúció alapfogalmait?
Populációgenetika
Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak!
Populációk és társulások
Mely populációk közötti kölcsönhatás-tipusba tartoznak a példák?
Populációk és társulások
Ismered a hazai társulások jellegzetességeit?
Populációs kölcsönhatások
Válaszd ki a két helyes megoldást!
Szaporodási stratégiák
Válaszd ki a helyes megoldást!
Táplálkozási kapcsolatok
Egészítsd ki a mondatot a kifejezések közül azzal, amelyik igazzá teszi!
Változó világunk
Húzd a számokat a megfelelő halmazba!
Vércsoportok öröklődése
Kattints a helyes válaszra!