maketusz_fekvo_banner.png
maketusz_fekvo_banner.png

ÁSZF

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

2023. DECEMBER 14. NAPJÁTÓL

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései irányadóak az Okos Doboz Korlátolt Felelősségű Társaság, valamennyi, a www.okosdoboz.hu weboldalon elérhető szolgáltatására.

A Szolgáltatás használatával Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan Ön és az Okos Doboz között szerződéses jogviszony jön létre, a jelen Feltételek szerint. 

Szolgáltató adatai:

Szolgáltató:                 Okos Doboz Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                      1021 Budapest, Völgy utca 5/B.

Nyilvántartó:               Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:      01-09-178196

E-mail:                         info@okosdoboz.hu

 

1. Fogalmak:

  1. „Feltételek”: a mindenkor hatályos felhasználási feltételeket jelenti, melyek az Okos Doboz szolgáltatásainak igénybevételére vonatkoznak.
  2. „Szolgáltató”: A Szolgáltatást biztosító az Okos Doboz Korlátolt Felelősségű Társaság.
  3. „Szolgáltatás: a Weboldalon elérhető digitális, interaktív funkciójú, a tanulást támogató tartalmak, feladatsorok, programok összessége, valamint ezeknek létrehozására szolgáló Műhely-program, Tanárkereső modul, amelyek elérhetőek a regisztrációval nem rendelkező Felhasználóknak, illetve a Műhely és a Tanárkereső modul esetén a regisztrált felhasználók részére, a okosdoboz.hu-n.
  4. „Felhasználó”: A Szolgáltatást igénybe vevő személy vagy szervezet.
  5. „Műhely”: az Okos Doboz feladatszerkesztő modulja, melynek segítségével interaktív feladatok hozhatóak létre, az Okos Doboz által előre elkészített sablon alapján.
  6. „Weboldal”: az Okos Doboz weboldala értendő ez alatt, azaz a okosdoboz.hu weboldal.
  7. „Tartalom” /” Felhasználói tartalom”: Valamennyi olyan tartalom ideértendő, melyek a Műhely használata során a Weboldalra a Felhasználó saját döntése alapján feltöltésre kerülnek, akár nyilvános, akár privát megosztásban, akár saját belső használatú feladatsorként.
  8. „Tanárkereső modul”: Azon speciális kereső szolgáltatás, adatbázis, amelynek adatbázisába az oldalon tanárként regisztrált Felhasználók tölthetik fel adatlapjukat, magántanári szolgáltatásukról szóló információkat. Ezeket az információkat a Szolgáltató elérhetővé tesz a többi Felhasználó részére.

 

2. Szolgáltatás használatának feltételei:

2.1. Kérjük, hogy a jelen Feltételeket a Weboldal használatát megelőzően alaposan tanulmányozza át. A Szolgáltatás használatához a jelen Feltételek elfogadása szükséges. Ha Ön nem értette meg a Feltételeket, vagy annak bármely részét nem fogadja el, a Szolgáltatást nem használhatja.

2.2. Az okosdoboz.hu név alatt működő Weboldal használatával Ön kijelenti, hogy a Feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és azokat a Weboldal használatának feltételeként elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ezt követően szabadon böngészhet, illetve használhatja regisztráció nélkül a Weboldalon közzétett tartalmakat, valamint bizonyos tartalmak elérésére, illetve létrehozására, szerkesztésére regisztrációval Fiókot hozhat létre.

2.3. Az Okos Doboz Szolgáltatását törvényes képviselő hozzájárulása vagy a gyermek nevelését, gondozását ellátó személy hozzájárulása nélkül akkor használhatja, ha elmúlt 14 éves. A Szolgáltatást életkorra tekintet nélkül használhatja a kiskorú 14 év alatti gyermek regisztráció nélkül. Az oldalt regisztrálva (eredmények rögzítésre kerülnek) akkor használhatja a kiskorú gyermek, ha ehhez a szülő, gondozó, gyám, vagy más, a gyermek felügyeletét, nevelését, gondozását ellátó nagykorú személy (pl. nagyszülő, pedagógus (a továbbiakban: tanár) stb.) hozzájárul.

2.4. Ha Ön még nem töltötte be a 14 életévét a Szolgáltatás használatához az előzőekben megjelölt személytől származó engedélyre van szüksége, kérjük a jelen Feltételeket együtt olvassák át és ismerjék meg. Ha Ön 14 év alatti gyermeknek a Szolgáltatás használatához hozzájárult, a jelen Feltételekben foglaltak Önre is vonatkoznak.

 

3. Felhasználói Fiók regisztrációja:

3.1. Bizonyos funkciók, szolgáltatások igénybevételéhez Felhasználói fiók (a továbbiakban: Fiók) regisztrációja szükséges, mely Fiók létrehozható tanár, diák vagy szülői szerepkörben. A Fiók létrehozásához szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon működik, így fontos, hogy azokat pontosan, a valóságnak megfelelően adja meg.

3.2. Az Okos Doboz a regisztráció során megadott adatai helyességéért, pontosságáért nem felel, a Fiókkal végzett tevékenységért Ön felelős. Amennyiben tudomást szerez Fiókjának jogosulatlan használatáról, kérjük, haladéktalanul értesítsen bennünket a fent megadott elérhetőségen.

3.3. Az Okos Doboz, az adatokat csak a Szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a Weboldalon elérhető Adatkezelési nyilatkozatban meghatározottak szerint kezeli és használja fel. A személyes adatok védelmére, valamint a regisztráció során megadott adatok kezelésére a okosdoboz.hu weboldalon elérhető és megismerhető Adatvédelmi nyilatkozat irányadó.

 

4. Az Okos Doboz tartalma:

4.1. Az Okos Doboz engedélyt ad Önnek az Okos Doboz Weboldalán közzétett tartalmak elérésére, az Okos Doboz Weboldalának Szolgálatatásainak elérésére és használatára, a jelen Feltételekben foglalt korlátozásokkal.

4.2. A Weboldalon, Okos Doboz által közzétett valamennyi tartalom, szolgáltatás (ideérve ábrák, grafikák, adatbázisok, sablonok; a Weboldal felépítése, megjelenítése stb.) szerzői jogi védelem alatt áll, azt az Okos Doboz előzetes írásbeli engedélye nélkül többszörözni, terjeszteni, átdolgozni, módosítani; kereskedelmi forgalomban értékesíteni stb. nem lehet.

4.3. A fenti korlátozás, nem vonatkozik a Szolgáltatás rendeltetésszerű célhoz kötött (oktatási/tanulási célra történő) használatára, melyre az Okos Doboz a jelen Feltétellel engedélyt ad a Felhasználó részére.

4.4 A Felhasználók a tartalmakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban a Weboldalon kaphatnak további tájékoztatást.

 

5. Felhasználó által feltöltött tartalom:

5.1. Ha Ön rendelkezik tanári regisztrációs Fiókkal, akkor lehetősége lesz használni az Okos Doboz feladatszerkesztő modulját. A Műhely célja, hogy ezen keresztül a Felhasználók a saját digitális felhasználói Tartalmaikat el tudják készíteni, melyet az Okos Doboz által előállított sablonok (pl. halmazba rendezés; kvíz; igaz-hamis) kitöltésével tehetnek meg.

5.2. Ha a Műhelyt használja, oda nem tölthet fel olyan Tartalmat, ami nem felel meg a jogszabályoknak vagy a jelen Feltételben foglaltaknak – különösen 6. pontban foglalt követelményeknek. A feltöltött tartalomért kizárólag Ön vállal felelősséget.  Harmadik személyhez tartozó szellemi tulajdont csak akkor tölthet fel a Műhelybe, ha ehhez az adott személy hozzájárulását adta, vagy erre Ön egyéb más okból jogosult; vagy a tartalom szabad felhasználású licensszel rendelkezik.

5.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Műhelybe feltöltött Tartalma főszabály szerint szerzői jogvédelem alá nem esik. Amennyiben a Tartalom egyéni és eredeti jelleget ölt, illetve szerzői jogi elemek szerint védelem illeti meg, Ön hozzájárul és jogdíjmentes, nem kizárólagos, átruházható engedélyt, felhasználási jogot biztosít az Okos Doboz, valamint a többi Felhasználó számára; (1) az adott Tartalom Okos Doboz Szolgáltatásán keresztüli elérésére, megjelenítésére; (2) az adott Tartalom használatára (ideértve annak megjelenítését, másolását, módosítását). A jelen pont szerinti, felhasználáshoz adott hozzájárulását Ön az érintett tartalom törlésével visszavonhatja.

5.4. Az Okos Doboz jogosult arra, hogy a Műhelybe feltöltött Tartalmat bármikor eltávolítsa, különösen, ha az sérti a jelen Feltételeket, jogszabályt, vagy harmadik személy jogát/jogos érdekét.

5.5. Amennyiben a Weboldalon, különösen a Szolgáltatás tartalmában Ön olyan Tartalmat észlel, amely nem felel meg a jelen Feltételekben foglaltaknak, illetve előírásainknak, úgy ezzel kapcsolatos bejelentését a info@okosdoboz.hu e-mail címre küldött üzenetben teheti meg.

 

6. Tanárkereső modul igénybevételi feltételei:

6.1. A Tanárkereső modul a Weboldal fejlécében található ’Tanárt keresek’ gombra kattintva érhető el. A Tanárkereső modul funkciói: tanár jelentkezése magántanárnak; magántanár adatok módosítása; tanárkereső; tanár értékelés. A Tanárkereső modul használata ingyenes, mind a regisztrált tanárok, mind a modulban tanárt kereső felhasználók számára.

6.2. Tanár jelentkezése magántanárnak:

6.2.1. Ha Ön rendelkezik Felhasználói Fiókkal, melybe tanárként regisztrált, lehetősége nyílik az Okos Doboz Tanárkereső moduljában magántanári adatlapját regisztrálni. A Tanárkereső igénybevételének feltétele a tanári regisztráció megléte, valamint az Űrlap kitöltése („Magántanárnak jelentkezem” elnevezésű űrlap). Az Űrlap kitöltésével és a ’Jelentkezés magántanárnak’ gombbal való mentéssel a Felhasználó bekerül a Tanári adatbázisba, melyben a többi, a Weboldalt Felhasználó keresheti meg az igényeiknek leginkább megfelelő Magántanárt.

6.2.2. Az Űrlapon az alábbi adatok megadása kötelező: Adatok közül kötelezően kitöltendőek a vezetéknév, keresztnév, tanári gyakorlati év és bemutatkozás. Oktatással kapcsolatban kötelezően kitöltendő az oktatott tantárgyak köre ( 5 db), oktatási szint (alapfok, középfok, felsőfok), oktatás helyszíne (háznál fogad, házhoz megy, online, valamint település), preferált időpontok (A hét napját kell kiválasztani, valamint egy kezdő és záró időpontot. Minimum 1 preferált időpont megadása kötelező.); e-mail cím és/vagy telefonszám. Amennyiben tanári diplomával rendelkezik, ennek jóváhagyása szükséges: A tanár e-mailben küldi el a diplomát a tanári képzettségéről az info@okosdoboz.hu e-mail címre (a rendszeren kívüli). A megküldött diploma alapján a Szolgáltató a Tanári adatlapon feltünteti, hogy az adott tanár diplomával rendelkezik. A tanárként regisztrálni kívánó felhasználó a jelen Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a fenti adatok, valamint elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám) megadása szükséges a Tanárkereső modul megfelelő használatához, így az ezen Űrlapon megadott adatok kezeléséhez, valamint a tanárkeresőt használó Felhasználók részére történő hozzáférhetővé tételéhez – a modul megfelelő funkcionálása érdekében – kifejezetten hozzájárul.

6.2.3. A Tanárkeresőn a kötelezően megadandó adatokon kívül az alábbi adatok adhatóak meg: óradíj; szakmai önéletrajz; fénykép. Oktatással kapcsolatban opcionálisan megadható adatok: preferált korosztály; új tantárgy hozzáadása; további lehetséges oktatási időpontok.

6.3. Magántanár adatok módosítása: Az adatokat módosítani a felhasználónévre kattintva megjelenő ’Magántanár adataim’ menüpont kiválasztásával lehet, ahol szintén elérhető a Tanári státusz deaktiválásának lehetősége. A deaktiválással a Tanárkereső modulban megadott Űrlap nem kerül törlésre, azonban az adatlap a Magántanárt kereső Felhasználók előtt rejtve marad.

6.4. Tanár értékelés: A jelen Feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a Tanárkereső modulon keresztül nyújtott szolgáltatást érintően a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók jogosultak értékelést adni (1-5 csillag), valamint szöveges visszajelzést adni Önről, amely a Szolgáltató ellenőrzését és jóváhagyását követően megjelenik a Weboldalon. Ezek megtekintésére magántanári fiókjának ’Értékelések megtekintése’ fül alatt van lehetősége, azonban ezen értékelések módosítása tanárként nem lehetséges.

6.5. Tanárkereső: A felhasználók a Tanárkeresőben különböző szűrők (tantárgy, lokáció, oktatás típusa, gyakorlati évek száma, oktatási szint, értékelés, tanári diploma megléte) segítségével tudják kiválasztani az igényeiknek megfelelő magántanárt. A Felhasználó a kiválasztott magántanárral annak elérhetőségein (e-mail, telefon) keresztül tud kapcsolatba lépni. A felületen nincs online kapcsolatfelvételi lehetőség.

 

7. Szolgáltatások igénybevételének általános követelményei:

7.1. A Weboldalon tilos bármiféle másokkal szembeni hátrányos megkülönböztetés, mely különösen faj, szín, nem, nemi irányultság, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzetre irányul.

7.2. Ön nem jogosult arra, hogy a Szolgáltatást a fentiekben rögzített megkülönböztetésre, annak elősegítésére, ösztönzésére, támogatására használja, illetve olyan tartalmat tegyen közzé, melynek célja mások hátrányos megkülönböztetése lenne, vagy amely jogellenes vagy bűncselekményt valósít meg.

7.3. A Weboldalon tilos bármiféle magatartás, amely különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakra irányul: politikai hirdetés; alkohol vagy dohányipari termékek értékesítése, hirdetése; fogadás, szerencsejátékkal kapcsolatos hirdetések; erotikus termékek, szexuális szolgáltatás népszerűsítése stb.

 

8. A Feltételek módosítása:

8.1. Az Okos Doboz folyamatosan fejleszti és ezáltal módosítja az interaktív digitális tartalmait.

8.2. Az Okos Doboz bármikor jogosult arra, hogy a jelen Feltételeket egyoldalúan megváltoztassa.

8.3. Az Okos Doboz köteles arra, hogy a módosított Feltételeket a Weboldalán egyértelmű, rögzített helyen közzé tegye, oly módon, hogy az a nyilvánosság számára is elérhető legyen.

8.4.Ha Ön a közzétett Módosított Feltételekkel nem ért egyet, a Szolgáltatás használatát haladéktalanul függessze fel. Amennyiben a Szolgáltatást tovább használja, az a Módosított Feltételek elfogadásának minősül.

 

9. A felelősség korlátozása és kizárása:

9.1. Az Okos Doboz nem garantálja a Szolgáltatás folytonosságát, annak hibamentes működését, így az esetlegesen felmerülő szolgáltatási-működési hibák miatt, az Okos Doboz nem vonható felelősségre. Az Okos Doboz jogosult arra, hogy a Weboldal működését karbantartás céljára felfüggessze.

9.2. Az Okos Doboz a Műhelybe feltöltött Tartalmak offline használatát nem tudja biztosítani.

9.3. Ön az Okos Doboz szolgáltatásait kizárólag saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az Okos Doboz a jelen Feltételekkel kapcsolatban felmerült felelősségét (akár vagyoni, akár nem vagyoni eredetű) teljes mértékben kizárja, tehát a Szolgáltatás használata során Önt vagy harmadik személyt ért károk (ideértve a következménykárok és elmaradt hasznot) megtérítése az Okos Doboztól nem követelhető.

9.4. Az Okos Doboz nem ellenőrzi a Szolgáltatásra feltöltésre kerülő, harmadik félhez tartozó webhelyeket, linkeket, hivatkozásokat, amelyek nem az Okos Doboz tulajdonában vannak. Az Okos Doboz a harmadik féltől származó tartalomért és az Ön által a Weboldalon tanúsított magatartásért minden felelősséget kizár.

9.5. Tájékoztatjuk, hogy az Okos Doboz nem lektorálja a Műhelybe feltöltött Tartalmakat, azoknak helyességét, jogszerűségét, ennek okán az Okos Doboz nem vállal semmilyen szavatosságot az Ön által rendelkezésre bocsátott tartalmakért, illetve azokkal kapcsolatban semminemű felelősség nem terheli. Az Ön által feltöltött tartalomért kizárólag Ön felel, így tehát célszerű a feltöltés előtt meggyőződnie arról, hogy a feltölteni kívánt tartalom más jogát, jogos érdekét sérti-e. Ezzel egyidejűleg az Okos Doboz fenntartja a jogot minden olyan Tartalom törlésére, amely a jelen Feltételekbe vagy jogszabályba ütközik, különösen, ha az a kiskorúak egészséges és biztonságos értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, érdekeit vagy egészséges személyiségfejlődését veszélyeztetné vagy sértené.

9.6. Tájékoztatjuk, hogy az Okos Doboz nem ellenőrzi a Tanár Keresőben magántaranárnak jelentkező adatlapján feltüntetett információkat. A feltöltött adatokért kizárólag Ön felel. Az Okos Doboz továbbá fenntartja a jogot minden olyan a magántanári adatlapon feltüntetett információ törlésére, mely jelen Feltételekbe vagy jogszabályba ütközik, különösen, ha az a kiskorúak egészséges és biztonságos értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, érdekeit vagy egészséges személyiségfejlődését veszélyeztetné vagy sértené.

9.7. Az Okos Doboz-ra történő regisztráció során köteles a saját, valós létező adatait megadni. A továbbiakban az Okos Doboz nem vállal felelősséget a Fiók-regisztráció során megadott adatok helyességéért, illetve kizárja felelősségét, amennyiben Ön más adataival veszi igénybe a szolgáltatást. Az Okos Doboz nem felel továbbá azért, ha a Fiókhoz tartozó jelszó – nem az Okos Doboznak felróható okból – elveszik, illetve mások számára történő hozzáférhetővé válik.

9.8. A jelen Feltételek elfogadásával Ön kifejezetten vállalja, hogy tartózkodik minden olyan, akár automatizált magatartástól, mely a Szolgáltatás használatát, illetve ahhoz történő hozzáférést nem a jelen Feltételekben meghatározott módon hajtaná végre.

9.9. Ön nem tanúsíthat olyan magatartást, amely az Okos Doboz jóhírének hátrányos befolyásolására lehet alkalmas.

 

10. A Szolgáltatás használatának felfüggesztése, Fiók törlése:

10.1. Ön bármikor jogosult arra, hogy indoklás nélkül a Szolgáltatás használatával felhagyjon; a Fiókját törölje. A fiók törlése az Okos Doboz adminisztrációs rendszerében történik. Amennyiben fiókját törölni kívánja kérjük azt jelezze az info@okosdoboz.hu email címre. Ön jogosult az Okos Doboz Szolgáltatást Google fiókjából, Facebook fiókjából törölni, amivel törlésre kerül az Okos Doboz Fiókja.

10.2. Az Okos Doboz jogosult az Ön fiókjának felfüggesztésére, törlésére abban az esetben, ha

10.2.1. Ön a jelen Feltételekben foglaltakat súlyosan vagy ismételten megszegi;

10.2.2. erre jogszabály, bírósági, hatósági határozat alapján van szükség;

10.2.3. Ön az Okos Doboznak, más felhasználónak vagy harmadik személynek kárt okozna vagy kárt okozott.

10.2.4. Az Okos Doboz fenntartja a jogot a Magántanári profilok ideiglenes felfüggesztésére a jelentkező pedagógusokkal történő egyeztetésig, abban az esetben, ha a Magántanár profiljában megjelenő adatok nem életszerűek, nem tűnnek véglegesek.

10.3. A Fiók törlése esetén Önt terheli a felelősség a tekintetben, hogy a Fiókba feltöltött és használt adatait, tartalmait stb. – a törlést megelőzően – mentse, azok ugyanis a törlést követően nem lesznek elérhetők.

 

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Amennyiben a Szolgáltatást tovább nem kívánja használni – illetve a Fiókja megszűnt – a jelen Feltételekben megadott engedélyek ezt követően is fennmaradnak.

11.2. Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, vagy érvénytelenné válna, ez nem érinti a szerződés egyéb részének érvényességét.

11.3. A jelen Feltételek egy része, illetve annak egésze az Okos Doboz által átruházható társult vállalkozásra vagy harmadik fél részére, mely - ellenkező rendelkezés hiányában – a jelen Feltételekben foglaltakat nem érinti, kizárólag az Okos Doboz személyében bekövetkezett változást jelenti. A Felhasználó általi jogutódlás kizárt.

11.4. A magyar jog alkalmazandó a jelen Feltételekre; a jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekre; a jelen Feltételek értelmezésére; valamint a Feltételekkel kapcsolatos bármely jogvitára.

11.5. A jelen Feltételekből fakadó vitás kérdések tekintetében a magyar bíróságok bírnak joghatósággal.

 

12. A Feltételek közzététele és hatálya:

12.1. A jelen Feltételek szerinti teljesítési hely Magyarország területe, azonban az Weboldalon közzétett Szolgáltatások külföldről is igénybe vehetőek.

 

A jelen Feltételek 2023. december 14. napjától hatályosak.

 

maketusz_fekvo_banner.png
maketusz_fekvo_banner.png