2310_nestle_ETESD_AZ_ESZED_promo banner_970x90px_magenta.jpg
2310_nestle_ETESD_AZ_ESZED_promo banner_970x90px_magenta.jpg

Játékszabályzat

Etesd az Eszed Kihívás 2023 Szabályzat

Az Etesd az Eszed Kihívás 2023 szervezője a Nestlé Hungária Kft (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.), lebonyolítója pedig az Okos Doboz Kft. (székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/A., a továbbiakban: Okos Doboz). A jelen részvételi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Okos Doboz által üzemeltetett weboldalon (www.okosdoboz.hu) megjelenő Etesd az Eszed Kihívás 2023-ra (a továbbiakban: Kihívás 2023).

 

1. A Kihívás 2023 résztvevő személyek

Természetes személy résztvevők:

A Kihívás 2023-ban olyan általános iskolások vehetnek részt, akik a 3-8. osztályt végzik az ország bármely iskolájában.

A Kihívás 2023-ban az ország bármely általános iskolájában 3-8. osztályban oktató pedagógus is díjazásra kerülhet, akinek a nevéhez legalább egy résztvevő iskolás gyermek által megoldott feladat tartozik.

A Kihívás 2023-ban a részvételi feltételeknek mindenben megfelelő olyan személyek vehetnek részt, akik - iskolások esetén törvényes képviselőik útján - elfogadják a  www.okosdoboz.hu oldalon található, a weboldal Adatkezelésére vonatkozó szabályzatot.

A Kihívás 2023-ban résztvevő személyek a részvétellel elfogadják a jelen Szabályzatban foglaltakat.

A Kihívás 2023-ban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói.

A nyertes Résztvevő a nyereményátvételt megelőző adategyeztetés során köteles nyilatkozni arról, hogy a fentiek szerint nem tartozik a kizárt személyek körébe.

A kiskorú Résztvevő a Játékban való részvételi szándékáról kizárólag törvényes képviselője beleegyezésével jogosult nyilatkozni, ideértve az Okos Doboz oldalra történő regisztrációs folyamatot is. Résztvevő jogosult a regisztráció törlését kérni, illetve a Játékban való részvételi szándékát visszavonni, melyhez a törvényes képviselő beleegyezése is szükséges. Erre vonatkozó döntését e-mailen vagy postai úton juttathatja el az Okos Dobozhoz.

 

Intézményi résztvevők:

Intézményi résztvevőként az ország bármely általános iskolája részt vehet.  

 

2. A Kihívás 2023 leírása

A Kihívás 2023 az Okos Doboz által üzemeltetett www.okosdoboz.hu weblapon érhető el.

A Kihívás 2023 menete:

 • A Kihívás 2023 az Etesd az Eszed aloldal Versenyek füle alatt található 
  • Etesd az Eszed Kihívás 2023 - Bajnokság és/vagy
  • Etesd az Eszed Kihívás 2023 - Vetélkedő gombra kattintva érheti el az oldal felhasználója.
 • A Kihívás 2023 online versenyben a résztvevők a Bajnokságon és/vagy a Vetélkedőn vehetnek részt.
 • A Kihívás 2023: 2023. október 2-október 31. között érhető el a www.okosdoboz Etesd az Eszed aloldalán,
 • A Kihívás 2023 online versenyeiben való részvételhez regisztrálni szükséges a  www.okosdoboz.hu oldalra, majd a regisztrációt követően belépni az oldalon a felhasználói fiókba.
 • Regisztrációnál mindenképpen el kell fogadni az oldal Adatkezelési szabályzatát. Kiskorú résztvevő esetén az Adatkezelési szabályzat elfogadása kizárólag törvényes képviselője hozzájárulásával történhet.
 • A Kihívás 2023-ban való részvétel előfeltétele egyéni diák résztvevő esetén a Bemeneti tudásfelmérés megoldása. A rendszer csak a Bemeneti tudásfelmérés megoldása után teszi elérhetővé a Kihívás 2023-ban elérhető Bajnokságot és Vetélkedőt.

Kihívás 2023 – Bajnokság menete:

 • A Bajnokság az Etesd az Eszed aloldal Versenyek fül alatt a Kihívás 2023 – Bajnokság fülre kattintva érhető el
 • A Bajnokságban összesen napi 20 csatát indíthat a résztvevő.
 • Bajnokságban az 1-2-3 helyezett diák kerül jutalmazásra, valamint további 3 egyéni nyereményt is kisorsolunk azok között a diákok között, akik a bajnokságban részt vettek.
 • A Bajnokság működésének részletes leírása a Bajnokságon belül a ’?’ ikonra kattintva érhető el.
 • A Bajnokság 4. hetében, 2023. október 23-tól elérhető a Versenyek fül alatt a Kimeneti Tudásfelmérés. A Bajnokság azon résztvevői között, akik megoldják a Kimeneti Tudásfelmérőt is, további 3 tárgynyereményt sorsolunk ki.

Kihívás 2023 - Vetélkedő menete:

 • A Vetélkedőben a rendszer által generált feladatokat kell megoldani.
 • A Vetélkedőben legfeljebb heti 100 db feladatot lehet megoldani.
 • A Vetélkedőt lezáró sorsoláson azon diákok vesznek részt, akik regisztrálták magukat az oldalon, és minimum 70%-os eredménnyel oldottak meg legalább egy feladatot.
 • A Vetélkedő sorsolásába minden diák a minimum 70%-al megoldott feladatok számával kerül be (minél nagyobb a legalább 70 %-kal megoldott feladatok száma, annál nagyobb a nyerési esélye)
 • A Vetélkedő 4. hetében, 2023. október 23-tól elérhető a Kimeneti Tudásfelmérés. A Kimeneti Tudásfelmérés feladatait megoldó diákok esélyeiket megduplázhatják a Kihívás 2023 -Vetélkedő sorsolásában.
 • A Kihívás 2023 – Vetélkedő végén 5 egyéni nyertes kerül kisorsolásra. Az egyéni nyeremények sorsolásának időpontja: 2023. november 7. 12:00 óra. A sorsolás az online, virtuális térben történik az Okos Doboz Kft. székhelyén, 1021 Budapest, Völgy u 5/B. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolása hivatalos sorsoló program segítségével valósul meg, melyről képernyő fotó készül.

 

3. A Kihívás 2023 időtartama

A Kihívás 2023: 2023. október 2. 8.00-tól 2023. október 31. 24.00-ig tart.

 

4. Nyeremények

Etesd az Eszed Bázis Iskola program és kihívás 2023 nyeremény piramisa az alábbiak szerint épül fel:

   

Mennyiség

Nyeremény

Bázis iskolák

Iskolánként legaktívabb osztály a Kihívás 2023-ban

17

100.000 Ft

Kihívás 2023

Bajnokság 1. helyezett

1

JBL hordozható hangszóró

 

Bajnokság 2. helyezett

1

JBL fülhallgató

 

Bajnokság 3. helyezett

1

okosóra

 

Bajnokság sorsolás

3

10.000 Ft értékű Dechatlon utalvány

 

Vetélkedő sorsolás

6

okosóra

 

Legaktívabb iskola

1

70.000 Ft

 

2. legaktívabb iskola

1

50.000 Ft

 

3. legaktívabb iskola

1

30.000 Ft

 

Legaktívabb tanár

1

50.000 értékű Edenred vásárlási utalvány

 

A Kihívás 2023 nyereményei után számított személyi jövedelemadót és egyéb esetleges közterheket az Okos Doboz megfizeti a Résztvevő helyett.

A nyeremények készpénzre nem válthatók, egyéb nyereményre nem cserélhetők, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.

 

5. Nyertesek

Egyéni nyertesek:

Kihívás 2023 -Bajnokságban díjazni fogjuk az első 3 helyezettet, az alábbiak szerint:

 • A Bajnokság 1. helyezettje: 25.000 Ft értékű JBL hordozható hangszóró tárgynyeremény ajándékot kap
 • A Bajnokság 2. helyezettje: 20.000 Ft értékű JBL fülhallgató tárgynyeremény ajándékot kap
 • A Bajnokság 3. helyezettje: 15.000 Ft értékű okosóra ajándékot kap

A Bajnokságban résztvevő diákok közül 3 x 10.000 Ft értékű Dechatlon utalványt nyereményt sorsolunk ki azon résztvevők között, akik regisztrálták magukat az oldalon, és megoldották a Kimeneti Tudásfelmérőt is.

A Kihívás 2023- Vetélkedőben résztvevő diákok közül  6 x 10.000 Ft-t értékű okosóra tárgynyereményt sorsolunk ki azon résztvevők között, akik regisztrálták magukat az oldalon, és minimum 70%-os eredménnyel oldottak meg legalább egy feladatot.

A Kihívás 2023-ban a legaktívabb pedagógust 50.000 Ft jutalommal díjazzuk. Legaktívabb pedagógus az a tanár, akinek a diákjai a legtöbb feladatot oldották meg a versenyben.

A Kihívás 2023-ban a legaktívabb iskola 70.000 Ft értékű jutalomban részesül. Legaktívabb iskola az a, melynek a diákjai, az iskola létszámához viszonyítva a legtöbb feladatot oldották meg a versenyben.

Etesd az Eszed Bázis Iskola programban résztvevő iskolák közül a minden iskola legaktívabb osztálya  100.000 forint jutalomban részesül. Egyes Bázis Iskolák legaktívabb osztálya az, melyek diákjai arányosan a legtöbb feladatot oldották meg.

 

A Kihívás 2023-ban azon diákok eredményei kerülnek beszámításra, akik a lenti feltételeknek megfelelnek:

 • Regisztrálnak, feladatot oldanak meg, és elmentik eredményeiket.
 • Elvégezték a Bemeneti tudásfelmérő feladatait.
 • Kimeneti tudásfelmérő megoldásáért esélyeiket megduplázzák a Vetélkedő sorsolásában, továbbá jogosulttá válnak a  Bajnokság sorsolásában való részvételre.

A Kihívás 2023-re történő jelentkezés kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Kihívás 2023-ben regisztrációs és bejelentkező felülete magyar nyelvű honlapon  (www. okosdoboz.hu) érhető el.

 

6. Nyertes értesítése

A nyertest a www.okosdoboz.hu weboldalon elhelyezett nyerteslistán keresztül, illetve a nyertes játékos által a regisztrációkor megadott   e-mail címen értesítjük az eredményről, a sorsolást követő 7 munkanapon belül. A nyerteslistán a nyertes felhasználóneve, és iskolájának neve jelenik meg.

Nyertes Résztvevő - iskolás gyermek esetén törvényes képviselője útján - az értesítést követő 15 munkanapon belül köteles a nyertesség igazolásának részét képező adategyeztetés keretében nyilatkozni arról, hogy a nyeremény átvételére jogosult, továbbá kézbesítési címét az Okos Doboz részére írásban megküldeni.

 

7. A nyeremények átadása

A nyereményeket az Okos Doboz postai úton juttatja el az azokért jelentkező nyertesekhez, amelynek költségeit az Okos Doboz vállalja.  Nyertes résztvevő a nyereményt meghatalmazottja, képviselője (ideértve a törvényes képviselőt is) útján is jogosult átvenni.

Személyes átvétel   ,a Lebonyolítóval történt egyeztetés alapján lehetséges.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele során.

 

8. Adatkezelés

A  nyertes személyek részvételükkel - diákok törvényes képviselőik útján tett nyilatkozatukkal (szülői beleegyezés rubrika kipipálása) -  hozzájárulnak ahhoz, hogy az iskolájuk nevét és a pontos osztályt (pl. 3.a), valamint az iskola telephelyéül szolgáló várost, továbbá személyes átvétel esetén az  átvételkor a nyertesről  készített fényképet az Okos Doboz és Nestlé Hungária Kft. a honlapján és más médiumokban a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye és ezen adatok megjelenítésre kerüljenek az Etesd az Eszed program kommunikációs felületein, különös tekintettel a program zárt FB csoportjában.

A Résztvevő  személyek részvételükkel - diákok törvényes képviselőik útján tett nyilatkozatukkal kifejezetten tudomásul veszik és hozzájárulnak az adataik kezeléséhez. A regisztráció során az adatok megadása önkéntes. Az adatkezelés célja: a Kihívás 2023-ban történő részvétel biztosítása, illetve a Kihívás 2023-hoz kapcsolódó kommunikáció.

A Szervező az adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatokat 8 évig őrzi meg.

Az Okos Doboz felületen történő regisztrációhoz kapcsolódóan megadott személyes adatok bajnoksággal össze nem függő kezelése tekintetében az adatkezelő az Okos Doboz. Az Okos Doboz adatkezelési szabályzata https://www.okosdoboz.hu/adatvedelem linken érhető el.

A nyertes Résztvevő adatai továbbításra nem kerülnek.

Az adatok kezelője a Nestlé Hungária Kft.

Az adatok feldolgozója az Okos Doboz Kft.

Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit kérjük, küldje a következő címekre: Adatvédelmi tisztviselő (Data Protection Officer) részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800, Vevey, Svájc vagy e-mailen az alábbi címre.

 

Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail:

DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41 21 924 1111

 

Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott – a Nestlé vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon elérhető ún. Data Protection Championokból álló – kapcsolattartó csoport segítségével látja el.

 

Az adatfeldolgozó elérhetősége:

 

Cím: 1021 Budapest, Völgy utca 5/b

Email: info@okosdoboz.hu

Telefonszám: +36205691012

 

Okos Doboz Kft. a Játék promóciójához kapcsolódó adatkezelése tekintetében adatkezelő. Adatkezelési feltételei a www.okosdoboz.hu - adatvédelem oldalon érhetők el.

A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1021. Budapest, Völgy utca 5/b címén vagy az info@okosdoboz.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Résztvevő lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Posta cím: 1363 Budapest, Pf.:9

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

 

9. Felelősség kizárás

A Résztvevők által rendelkezésre bocsátott adatok és információk hiányosságáért és hibáiért (névelírás, rossz válasz stb.), értesítési, szállítási, teljesítési késedelemért Szervező, illetve az Okos Doboz nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Versenyre történő jelentkezés során az Okos Doboznak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogkövetkezmény a Résztvevőket terheli. Szervezőt és az Okos Dobozt a nyeremények tekintetében szavatossági felelősség nem terheli. Szervező és az Okos Doboz kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Versenyben való részvétellel kapcsolatban. Szervező és az Okos Doboz nem vállal felelősséget azért, ha a Verseny időtartama alatt a Verseny, illetve a Versenyt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el, illetve, ha a Résztvevők informatikai infrastruktúrájában bármilyen probléma adódik.

Szervező fenntartja a jogot, hogy azt a résztvevőt, aki a fent felsorolt szabályokat megszegi vagy nem rendeltetés szerint használja az oldalt, kizárja a Versenyből.

A Játékról további információ kérhető a Lebonyolító info@okosdoboz.hu e-mail címén vagy a +36205691012 telefonszámon.

 

 1. augusztus 31.

 

Okos Doboz Kft.

Nestlé Hungária Kft

2310_nestle_ETESD_AZ_ESZED_promo banner_970x90px_magenta.jpg
2310_nestle_ETESD_AZ_ESZED_promo banner_970x90px_magenta.jpg