kihivas_2022_banner_fekvo.png
kihivas_2022_banner_fekvo.png

Játékszabályzat

Etesd az Eszed Kihívás 2022 Szabályzat

Az Etesd az Eszed Kihívás 2022 szervezője a Nestlé Hungária Kft (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.), lebonyolítója pedig az Okos Doboz Kft. (székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/A., a továbbiakban: Okos Doboz). A jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Okos Doboz által üzemeltetett weboldalon (www.okosdoboz.hu) megjelenő Etesd az Eszed Kihívás 2022-re (a továbbiakban: Kihívás 2022).

 

1. A Kihívás 2022 résztvevő személyek

Természetes személy résztvevők

A Kihívás 2022-ben olyan általános iskolások vehetnek részt, akik a 3-8. osztályát végzik.

A Kihívás 2022-ben a részvételi feltételeknek mindenben megfelelő olyan személyek vehetnek részt, akik elfogadják a  www.okosdoboz.hu oldalon található a weboldal Adatkezelésére vonatkozó szabályzatot.

A Kihívás 2022-ben NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
 • kereskedelmi partnerek, alkalmazottai és ezen személyek közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói.

A nyertes Résztvevő a nyereményátvételt megelőző adategyeztetés során köteles nyilatkozni arról, hogy a fentiek szerint nem tartozik a kizárt személyek körébe.

A kiskorú Résztvevő a Játékban való részvételi szándékáról kizárólag törvényes képviselője beleegyezésével jogosult nyilatkozni, ideértve az Okos Doboz oldalra történő regisztrációs folyamatot is. Résztvevő jogosult a regisztráció törlését kérni, illetve a Játékban való részvételi szándékát visszavonni, melyhez a törvényes képviselő beleegyezése is szükséges. Erre vonatkozó döntését e-mailen vagy postai úton juttathatja el az Okos Dobozhoz.

 

Intézményi résztvevők:

A Kihívás 2022-ben 7 régió iskolái vehetnek részt. A résztvevő iskolák a Kihívás 2022-ben iskolaként való részvétel szempontjából az alábbi régiók szerint kerülnek besorolásra:

 • Nyugat-Dunántúl
 • Közép-Dunántúl
 • Dél-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Észak-Magyarország
 • Észak-Alföld
 • Dél-Alföld

2. A Kihívás 2022 leírása

A Kihívás 2022 az Okos Doboz által üzemeltetett  www.okosdoboz.hu weblapon érhető el.

A Kihívás 2022 menete:

 • A Kihívás 2022-t az Etesd az Eszed aloldal Versenyek füle alatt található ’Etesd az Eszed Kihívás 2022’ gombra kattintva érheti el az oldal felhasználója.
 • A Kihívás 2022: 2022. október 3-október 31. között érhető el a www.okosdoboz Etesd az Eszed aloldalán,
 • A Kihívás 2022-ben való részvételhez regisztrálni szükséges a  www.okosdoboz.hu oldalra, majd a regisztrációt követően belépni az oldalon a felhasználói fiókba.
 • Regisztrációnál mindenképpen el kell fogadni az oldal Adatkezelési szabályzatát. Kiskorú résztvevő esetén az Adatkezelési szabályzat elfogadása kizárólag törvényes képviselője hozzájárulásával történhet.
 • A Kihívás 2022-ben való részvétel előfeltétele egyéni diák résztvevő esetén a Bemeneti tudásfelmérés megoldása. A rendszer csak a Bemeneti tudásfelmérés megoldása után teszi elérhetővé a kihívás 2022-ben megoldható feladatokat.
 • A Kihívás 2022-ben a rendszer által generált feladatokat kell megoldani.
 • A Kihívás 2022-be legfeljebb heti 100 db feladatot lehet megoldani.
 • A Kihívás 2022 végeredményéhez azon diákok eredménye járul hozzá, akik regisztrálták magukat az oldalon, és minimum 70%-os eredménnyel oldottak meg feladatokat.
 • A Kihívás 2022 sorsolásába minden diák a minimum 70%-al megoldott feladatok eredményeivel kerül be.
 • A Kihívás 2022 4. hetében, 2022. október 24-től elérhető a Kimeneti Tudásfelmérés. A Kimeneti Tudásfelmérés feladatait megoldó diákok esélyeiket megduplázhatják a Kihívás 2022 sorsolásában.
 • A Kihívás végén 15 egyéni nyertes kerül kisorsolásra.
 • A Kihívás 2022-ben minden régióból 1-1 résztvevő iskola kerül jutalmazásra. Az adott régióból az az iskola nyer, ahonnan a diákok a legtöbb feladatot oldják meg legalább 70%-os eredménnyel. A megoldott feladatok számát az adott iskolából regisztrált diákok számához arányosítjuk, így az iskolák létszámtól függetlenül összehasonlíthatóak.
 • A legaktívabb pedagógusnak járó nyereményt régiónként nyertes iskola azon pedagógusa nyeri meg, akinek a diákjai a legtöbb feladatot oldották meg minimum 70%-os eredménnyel.
 • Az egyéni nyeremények sorsolásának időpontja: 2022. november 7. 12:00 óra. A sorsolás az online, virtuális térben történik az Okos Doboz Kft. székhelyén, 1021 Budapest, Völgy u 5/B. A sorsolás nem nyilvános.

3. A Kihívás 2022 időtartama

A Kihívás 2022: 2022. október 3. 8.00-tól 2022. október 31. 24.00-ig tart.

 

4. Nyeremény

A Kihívás 2022-ben összesen 15 db JBL Wave 100TWS típusú fülhallgató kerül kiosztásra az egyéni nyerteseknek.

A Kihívás 2022-ben régiónkent a legaktívabb iskola 100.000 Ft értékű nyeremény az Iskolával egyeztetett utalványban részesül a versenyszabályzat szerinti megoldott feladatok száma alapján.

A Kihívás 2022-ben a régiónként nyertes iskolák legaktívabb pedagógusa (az a pedagógus, akinek a diákjai a legtöbb feladatok oldották meg a versenyszabályzat szerint) 50.000 Ft értékű Edenred utalványban részesül.

A Kihívás 2022 nyereményei után számított személyi jövedelemadót és egyéb esetleges közterheket az Okos Doboz megfizeti a Résztvevő helyett.

A nyeremények készpénzre és egyéb termékekre nem cserélhetők, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.

 

5. Nyertesek

A 15 db egyéni nyereményt azon diákok között sorsoljuk ki, akik a Kihívás 2022 ideje alatt a legtöbb feladatot oldották meg, de minimum 1 db feladatot, minimum 70%-os eredménnyel.

Az 7 db iskolai nyereményt minden régió azon iskolája nyeri meg, ahonnan a Kihívás ideje alatt a diákok a legtöbb feladatot oldották meg minimum 70%-os eredménnyel. A megoldott feladatok számát az adott iskolából regisztrált diákok számához arányosítjuk, így az iskolák létszámtól függetlenül összehasonlíthatóak.

A legaktívabb pedagógusnak járó nyereményt régiónként nyertes iskola azon pedagógusa nyeri meg, akinek a diákjai a legtöbb feladatot oldották meg minimum 70%-os eredménnyel.

A Kihívás 2022-ben a diákok összes 70% feletti eredményét regisztráljuk, de maximum hetente 100-at. A Kihívás 2022-be azon diákok eredményei kerülnek beszámításra, akik a lenti feltételeknek megfelelnek:

 • Regisztrálnak és elmentik eredményeiket.
 • Elvégezték a Bemeneti tudásfelmérő feladatait - Kimeneti tudásfelmérő megoldásáért esélyeiket megduplázzák.
 • Nincsenek a Kihívás 2022-ből kizárt személyek között és helyes adatokat adtak meg a regisztráció során.

A Kihívás 2022-re történő jelentkezés kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Kihívás 2022-ben regisztrációs és bejelentkező felülete magyar nyelvű honlapon - a www. okosdoboz.hu -n érhető el.

 

6. Nyertes értesítése

A nyertest a www.okosdoboz.hu weboldalon elhelyezett nyerteslistán keresztül, illetve a nyertes játékos által a regisztrációkor megadott   e-mail címen értesítjük az eredményről, a sorsolást követő 7 napon belül.

Nyertes Résztvevő az értesítést követő 15 napon belül köteles a nyertesség igazolásának részét képező adategyeztetés keretében nyilatkozni arról, hogy a nyeremény átvételére jogosult, továbbá kézbesítési címét az Okos Doboz részére írásban megküldeni.

 

7. A nyeremények átadása

A nyereményeket az Okos Doboz postai úton juttatja el az azokért jelentkező nyertesekhez, amelynek költségeit az Okos Doboz vállalja.  Nyertes résztvevő a nyereményt meghatalmazottja, képviselője (ideértve a törvényes képviselőt is) útján is jogosult átvenni.

Személyes átvétel lehetőséges a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval történt egyeztetés alapján lehetséges.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele során.

 

8. Adatkezelés

A Kihívás 2022-ben való részvétellel a nyertes diákok és iskolák hozzájárulnak ahhoz, hogy az iskola nevét és a pontos osztályt (pl. 3.a), valamint a telephelyéül szolgáló várost, továbbá az átvételkor róla készített fényképet az Okos Doboz a honlapján és más médiumokban a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye és ezen adatok megjelenítésre kerüljenek az Etesd az Eszed program kommunikációs felületein, különös tekintettel a program zárt FB csoportján.

A Résztvevő a Kihívás 2022-ben való részvétellel kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul az adatai kezeléséhez. A regisztráció során az adatok megadása önkéntes. Az adatkezelés célja: a Kihívás 2022-ben történő részvétel biztosítása, illetve a Kihívás 2022-hez kapcsolódó kommunikáció.

A Szervező az adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatokat 8 évig őrzi meg.

Az Okos Doboz felületen történő regisztrációhoz kapcsolódóan megadott személyes adatok bajnoksággal össze nem függő kezelése tekintetében az adatkezelő az Okos Doboz. Az Okos Doboz adatkezelési szabályzata https://www.okosdoboz.hu/adatvedelem linken érhető el.

A nyertes Résztvevő adatai továbbításra nem kerülnek.

Az adatok kezelője a Nestlé Hungária Kft.

Az adatok feldolgozója az Okos Doboz Kft.

Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit kérjük, küldje a következő címekre: Adatvédelmi tisztviselő (Data Protection Officer) részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc vagy e-mailen az alábbi címre.

Az adatvédelmi felelős elérhetősége:

e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com.

telefon: +41 21 924 1111

 

Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott – a Nestlé vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon elérhető ún. Data Protection Championokból álló – kapcsolattartó csoport segítségével látja el.

 

Az adatfeldolgozó elérhetősége:

Cím: 1021 Budapest, Völgy utca 5/b

Email: info@okosdoboz.hu

Telefonszám: +36205691012

 

Okos Doboz Kft. a Játék promóciójához kapcsolódó adatkezelése tekintetében adatkezelő. Adatkezelési feltételei a www.okosdoboz.hu - adatvédelem oldalon érhetők el.

A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1021. Budapest, Völgy utca 5/b címén vagy a info@okosdoboz.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Résztvevő lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Posta cím: 1363 Budapest, Pf.:9

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

 

9. Felelősség kizárás

A Résztvevők által rendelkezésre bocsátott adatok és információk hiányosságáért és hibáiért (névelírás, rossz válasz stb.), értesítési, szállítási, teljesítési késedelemért Szervező, illetve az Okos Doboz nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Versenyre történő jelentkezés során az Okos Doboznak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogkövetkezmény a Résztvevőket terheli. Szervezőt és az Okos Dobozt a nyeremények tekintetében szavatossági felelősség nem terheli. Szervező és az Okos Doboz kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Versenyben való részvétellel kapcsolatban. Szervező és az Okos Doboz nem vállal felelősséget azért, ha a Verseny időtartama alatt a Verseny, illetve a Versenyt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el, illetve, ha a Résztvevők informatikai infrastruktúrájában bármilyen probléma adódik.

Szervező fenntartja a jogot, hogy azt a résztvevőt, aki a fent felsorolt szabályokat megszegi vagy nem rendeltetés szerint használja az oldalt, kizárja a Versenyből.

A Játékról további információ kérhető a Lebonyolító info@okosdoboz.hu e-mail címén vagy a +36205691012 telefonszámon.

 

 1. augusztus 31.

 

Okos Doboz Kft.

Nestlé Hungária Kft

kihivas_2022_banner_fekvo.png
kihivas_2022_banner_fekvo.png