• főoldal
  • 2. osztály
  • magyar nyelv
  • szó, hang, betű, szótagolás (NAT2020: Írás és helyesírás - A hangok időtartamának jelentésmegkülönböztető szerepe)