Ezeket is próbáld ki

Jól hallottam?
Zöngés vagy zöngétlen?
Lepkegyűjtő
Három szótagú szavak egy része hiányzik, melyik lehet az?