• főoldal
  • 6. osztály
  • magyar nyelv
  • beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése (NAT2020: Kommunikáció alapjai - A kommunikáció nem nyelvi jelei)