„Új utakon” memóriajáték
Melyik meghatározás melyik megújuló energiához kapcsolódik? Keresd meg az összeillő párokat!
A bajnok
Tedd az állatokat a dobogó megfelelő fokára!
A kis hamis
Jelöld be a hamis állítást!
Állati emelő
Válaszd ki a helyes megoldást!
Bolygókirakó
Az egyik állítás kakukktojás. Tedd a kijelölt helyre. Melyik égitest látható a képen?
Boszikonyha
Jelöld ki a megfelelő boszorkát, majd válaszolj a kérdésre!
Brekkencs Béka túrája
Húzd a békát a megfelelő helyre!
Bungee jumping
Számolj és kattints a helyes válaszra!
Csigafutam
Válaszolj a kérdésekre, számítsd ki a mozgásra jellemző, hiányzó mennyiséget!
Égetnivaló
Hasonlítsd össze a fa égetése közben felszabaduló hőt a sárkány által kibocsátott hővel!
Égitestek jellemzői
Olvasd el a leírást, és találd ki, hogy melyik égitestre illik, majd kattints a képére!
Egyszerűen nagyszerű
Jelöld be a helyes választ!
Elektromos akasztás
Találd ki, milyen fogalom, kifejezés, név áll a leírás mögött! Vigyázz, nincs sok hibalehetőséged!
Elektromos igazságok
Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak az elektromossággal kapcsolatos állítások!
Elektromos készülékek ellenállása
Számítsd ki a fogyasztók ellenállását, hasonlítsd össze a kapott értékeket!
Ellenállhatatlan
Számítsd ki a műszer által mutatott értéket, majd annak változását! Kattints a helyes válaszra!
Fénysebesség
A fénysebesség ismeretében számítsd ki a kérdezett értéket, majd válaszd ki a helyes választ!
Hangoskodás
Keresd meg az állítás mondatrészei között a kapcsolatot, írd a megfelelő betűjelet az üres mezőbe!
Hatásvadász
Számolj, majd írd be a helyes választ!
Hogyan is terjed?
Válaszd ki a hibásan berajzolt sugármenetet, és írd a számát a négyzetbe!
Hol a hiba?
Válaszd ki a négy állítás közül a hamisat! A hibás állítás sorszámát írd a kis négyzetbe!
Hőőő!
Húzd az állítások mellé a hozzá tartozó jelenség nevét!
Hull-A-dék
Mennyi idő alatt bomlik le a hulladék? Húzd a megfelelő időket a képek mellé!
Húzós munka
Írd be a helyes választ!
Indukálva
Hasonlítsd össze a mérések eredményét, és tedd ki a relációjeleket! A műszer mutatója merre tér ki?
Játszótéri dilemma
Számolj, majd írd be a helyes választ!
Katasztrofális!
Döntsd el az egyes természeti katasztrófákra vonatkozó állításokról, hogy igazak vagy hamisak!
Kölcsönhatásban
Melyik igaz az állítások közül? Jelöld be az összes helyes állítást!
Kölcsönösen
Melyik a kakukktojás? Ha felismerted a tanult kölcsönhatást, keresd meg az oda nem illőt!
Körbe-körbe karikába
Jelöld be a helyes választ!
Lekörözve
Jelöld be a helyes választ!
Mérlegelés a bolygón
Számolj, és add meg a helyes választ!
Mi lehet?
Naprendszerünk mely égitestjeit ábrázolja a méretarányos kép? A kakukktojást a „fekete lyukba” tedd!
Mit is jelöl?
Húzd a megfelelő megnevezéseket az áramkör elemeihez!
Mondjuk és értjük?
Felelj a kérdésre, kattints a helyes válaszra!
Nyomok a hóban
A növekvő bemélyedések szerint állítsd sorrendbe a szereplőket!
Olvadás, forralás
Számítsd ki a feladatban kérdezett mennyiséget és írd az üres téglalapba!
Pár-baj
Keresd meg a jobb oldali kifejezések párját, és húzd a kijelölt helyre!
Rafinéria
Jelöld be a helyes megoldást!
Rakjuk össze!
Ismereteid és a rajz segítségével válaszd ki a létrehozott kép tulajdonságait, és húzd a halmazba!
Spóroljunk!
Számítsd ki a megtakarítást!
Szennyesünk
Jelöld be a helyes megoldást!
Szerkentyűk
Olvasd el figyelmesen a kérdést, majd kattintással jelöld be valamennyi jó válasz betűjelét!
Teljesíthető
Jelöld be a helyes választ!
Teszttöltés
A kísérletre vonatkozó állítások közül annak a betűjelét írd a kis négyzetbe, amelyik igaz!
Törpös futam
Jelöld be a helyes megoldást!
Transzformáljunk!
Számítsd ki a transzformátorra jellemző adatokat, válaszd ki a megoldások betű- illetve számjelét!
Tükörkép
Párosítsd a feladat szövegéhez a megoldást tartalmazó rajzot!
Vízkereszt
Találd ki, milyen fizikai fogalom, kifejezés áll a leírt jelenségek mögött! Keresd a betűket!