„Új utakon” memóriajáték
Melyik meghatározás melyik megújuló energiához kapcsolódik? Keresd meg az összeillő párokat!
Bolygókirakó
Az egyik állítás kakukktojás. Tedd a kijelölt helyre. Melyik égitest látható a képen?
Égitestek jellemzői
Olvasd el a leírást, és találd ki, hogy melyik égitestre illik, majd kattints a képére!
Elektromos akasztás
Találd ki, milyen fogalom, kifejezés, név áll a leírás mögött! Vigyázz, nincs sok hibalehetőséged!
Elektromos igazságok
Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak az elektromossággal kapcsolatos állítások!
Elektromos készülékek ellenállása
Számítsd ki a fogyasztók ellenállását, hasonlítsd össze a kapott értékeket!
Ellenállhatatlan
Számítsd ki a műszer által mutatott értéket, majd annak változását! Kattints a helyes válaszra!
Fénysebesség
A fénysebesség ismeretében számítsd ki a kérdezett értéket, majd válaszd ki a helyes választ!
Hangoskodás
Keresd meg az állítás mondatrészei között a kapcsolatot, írd a megfelelő betűjelet az üres mezőbe!
Hogyan is terjed?
Válaszd ki a hibásan berajzolt sugármenetet, és írd a számát a négyzetbe!
Hol a hiba?
Válaszd ki a négy állítás közül a hamisat! A hibás állítás sorszámát írd a kis négyzetbe!
Indukálva
Hasonlítsd össze a mérések eredményét, és tedd ki a relációjeleket! A műszer mutatója merre tér ki?
Katasztrofális!
Döntsd el az egyes természeti katasztrófákra vonatkozó állításokról, hogy igazak vagy hamisak!
Mi lehet?
Naprendszerünk mely égitestjeit ábrázolja a méretarányos kép? A kakukktojást a „fekete lyukba” tedd!
Mit is jelöl?
Húzd a megfelelő megnevezéseket az áramkör elemeihez!
Pár-baj
Keresd meg a jobb oldali kifejezések párját, és húzd a kijelölt helyre!
Rakjuk össze!
Ismereteid és a rajz segítségével válaszd ki a létrehozott kép tulajdonságait, és húzd a halmazba!
Spóroljunk!
Számítsd ki a megtakarítást!
Teszttöltés
A kísérletre vonatkozó állítások közül annak a betűjelét írd a kis négyzetbe, amelyik igaz!
Transzformáljunk!
Számítsd ki a transzformátorra jellemző adatokat, válaszd ki a megoldások betű- illetve számjelét!
Tükörkép
Párosítsd a feladat szövegéhez a megoldást tartalmazó rajzot!
Vízkereszt
Találd ki, milyen fizikai fogalom, kifejezés áll a leírt jelenségek mögött! Keresd a betűket!