„Új utakon” memóriajáték
Melyik meghatározás melyik megújuló energiához kapcsolódik? Keresd meg az összeillő párokat!
Az elektromos áram hatásai
Válaszd ki a helyes eredményt!
Bolygókirakó
Az egyik állítás kakukktojás. Tedd a kijelölt helyre. Melyik égitest látható a képen?
Csillagok igazsága
A helyes megoldások betűiből kirakható szót írd a megfelelő halmazba!
Égitestek jellemzői
Olvasd el a leírást, és találd ki, hogy melyik égitestre illik, majd kattints a képére!
Elektromos akasztás
Találd ki, milyen fogalom, kifejezés, név áll a leírás mögött! Vigyázz, nincs sok hibalehetőséged!
Elektromos igazságok
Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak az elektromossággal kapcsolatos állítások!
Elektromos készülékek ellenállása
Számítsd ki a fogyasztók ellenállását, hasonlítsd össze a kapott értékeket!
Elektromos piramis
Egészítsd ki a piramist! Melyik képet kapcsolnád a legfelső kőhöz?
Elektromosenergia-szállítás
Válaszd ki a helyes megoldást!
Ellenállhatatlan
Számítsd ki a műszer által mutatott értéket, majd annak változását! Kattints a helyes válaszra!
Energiatakarékosság otthon
Válaszd ki a helyes megoldáshoz tartozó betűjelet!
Fénysebesség
A fénysebesség ismeretében számítsd ki a kérdezett értéket, majd válaszd ki a helyes választ!
Fénysebességgel a Naprendszerben
Válaszd ki a helyes választ jelölő betű-szám párokat!
Fénysugarak a gyűjtőlencsén
Válaszd ki a helyes válaszokat jelölő betűpárt!
Hangoskodás
Keresd meg az állítás mondatrészei között a kapcsolatot, írd a megfelelő betűjelet az üres mezőbe!
Hogyan is terjed?
Válaszd ki a hibásan berajzolt sugármenetet, és írd a számát a négyzetbe!
Hogyan változzon az ellenállás?
Számítsd ki a keresett ellenállás, feszültség, áramerősség értékét!
Hol a helye?
Keresd meg az ellenállások helyét! Melyik a kakukktojás?
Hol a hiba?
Válaszd ki a négy állítás közül a hamisat! A hibás állítás sorszámát írd a kis négyzetbe!
Indukálva
Hasonlítsd össze a mérések eredményét, és tedd ki a relációjeleket! A műszer mutatója merre tér ki?
Katasztrofális!
Döntsd el az egyes természeti katasztrófákra vonatkozó állításokról, hogy igazak vagy hamisak!
Képdoboz
Válassz megfelelő optikai eszközt a képdobozba!
Mérjünk együtt!
Húzd a helyes értéket mutató műszert és a helyes eredményt a helyére.
Mi lehet?
Naprendszerünk mely égitestjeit ábrázolja a méretarányos kép? A kakukktojást a „fekete lyukba” tedd!
Mit is jelöl?
Húzd a megfelelő megnevezéseket az áramkör elemeihez!
Pár-baj
Keresd meg a jobb oldali kifejezések párját, és húzd a kijelölt helyre!
Rakjuk össze!
Ismereteid és a rajz segítségével válaszd ki a létrehozott kép tulajdonságait, és húzd a halmazba!
Spóroljunk!
Számítsd ki a megtakarítást!
Teszttöltés
A kísérletre vonatkozó állítások közül annak a betűjelét írd a kis négyzetbe, amelyik igaz!
Töltésvadászat
Jelöld a megfelelő választ vagy egészíts ki a mondatot!
Transzformáljunk!
Számítsd ki a transzformátorra jellemző adatokat, válaszd ki a megoldások betű- illetve számjelét!
Transzformátorok alkalmazása
Válaszd ki a helyes betű-szám párokat!
Tükörkép
Párosítsd a feladat szövegéhez a megoldást tartalmazó rajzot!
Tükröm-tükröm
Írd a téglalapba a tükrök méretével kapcsolatos választ!
Vízkereszt
Találd ki, milyen fizikai fogalom, kifejezés áll a leírt jelenségek mögött! Keresd a betűket!