(T)Rendi-e a monarchia?
Mit tudsz a magyar rendi monarchia XIV–XV. századi történetéről?
„Egyszer volt, hol nem volt…”
Kék sapka, pöttyös nadrág
„Görökség”, avagy görög örökségünk
Mit hagytak ránk a görögök?
A fal színe
Döntsd el, milyen kapcsolat van a feladvány két mondata között, majd jelöld ki a fal színét!
A felhők tanulmányozása
Don Quijote szófellegekben jár
A helyedben meggondolnám
Majdnem ugyanaz, ám egyik hamis, másik igaz!
A kén mint kaméleon
Állapítsd meg, hogy a kén redukáló- vagy oxidálószer? Add meg, hogyan változik az oxidációs száma!
A kezdő időjós
Döntsd el az időjárási térképpel kapcsolatos állításokról, hogy igazak vagy hamisak!
A kódexek kora
Keretezz!
A kör érintése
A Thalész-tétel alkalmazásai
A lyukas kezű polip
Helyezd vissza a kiesett köveket a megfelelő dobozokba!
A megoldás kulcsa
Aki ügyesen hatványoz, az kincset talál
A nagyság rendje
Mekkora a nagyságrendje?
A reneszánsz ember
Tervezz reneszánsz leltárt!
A római irodalomból
Arany- és ezüstkori szerzők és páratlan alkotásaik
A szög mértéke
Szögek fokban és radiánban
A válasz helyes! De mi volt a kérdés?
Kattintással jelöld meg azt a kérdést, amelyhez a képernyő alján olvasható válasz tartozik!
Alakoskodás
Ismerd fel a molekulát az alakjáról, és jellemezd a szerkezetét!
Algebrai törtek
Egyszerű, egyszerűbb, legegyszerűbb!
Alkalmi bizonytalanság Rómában
Kronológiai bizonytalanság az ókori Rómában
Állati fogócska
Mozgásos feladatok grafikus megoldása
Állítások a szimmetrikus alakzatokról
Igaz-hamis állítások szimmetrikus alakzatokról
Állítsuk elő!
Válaszd ki, mire lenne szükséged a megadott anyag előállításához! Húzd őket a megfelelő helyre!
Ásványvizek
Döntsd el, kinek van igaza!
Asztrodarts
Kattints a jobb oldali képekből a legnagyobb pontszámú válasz eltalálójára vagy a fekete mezőre!
Átlagsebesség
Számítsd ki az autó átlagsebességét a sebesség-idő grafikon alapján! Írd a megoldást az üres mezőbe!
Az Árpádok kora
Képzeletbeli utazás az Árpádok Magyarországán
Az összetett szavak vegykonyhája
Készítsd el a tökéletes vegyületet!
Belső-külső szögek
Sokszögek belső-külső szögei, átlói
Betűvető
A kocka el van vetve
Biztonsági jelzések
Ismerd meg a veszélyességi szimbólumokat!
Célba lövés
Mutasd meg, melyik nyílvessző talált a céltábla közepébe! Lehet, hogy nem egy nyílvessző ért célba.
Címkézés
Programozd be a csomagolóüzem számítógépét!
Csapadékok
Vizsgáld meg az alábbi csapadékképződésekben az ionok arányait!
Császárok
Jól ismered a „császár” szavunkat?
Csónakázás
Töltsd ki a táblázatot! A hat kártyából négyet húzz a megfelelő helyre!
Dominózz!
Rakd ki a dominót az elektronszerkezetek segítségével! Húzd a dominókat a helyükre!
Don Quijote
Képzelet vagy valóság?
Édes körcikkek
Körív hossza, körcikk középponti szöge
Éghajlatválasztó
Kattintással jelöld a diagramhoz tartozó éghajlatot és az éghajlat egy lehetséges példaterületét!
Egybe vagy külön?
Tökkelütött vagy tökkel ütött?
Egyenletek és megoldások
Lehet egy ismeretlennel több?
Egyenlő együtthatók módszere
Alkalmazd az egyenlő együtthatók módszerét!
Együttes munkavégzés
Együttes munkavégzés
Én kis kertem, kertecském
Ültesd el a virágokat és komposztálj!
Építkezz!
Építs várat a megadott elemekből!
Értékek között
Jelöld be a számegyenesen az intervallumműveletek végeredményét! A megoldás üres halmaz is lehet!
Érveljünk!
Meg tudsz győzni?
Ez teljesítmény!
Válaszd ki a három megadott lehetőség közül a helyeset!
Fagyos kezek
Adj kesztyűt a nemkötő elektronpárokra! Keresd meg a csomagok gazdáját!
Felszín alatti cikkek
Húzd a felszín alatti víztípusok nevét a megfelelő cikkekhez!
Fényes-fényesebb-legfényesebb
Számold ki a galvánelemek elektromotoros erejét, majd rakd sorba őket!
Fogaskerekek, szíjáttétel
Válaszd ki a három megadott lehetőség közül a helyeset!
Folyadékok és gázok áramlása
Válaszd ki a három megadott lehetőség közül a helyeset!
Függvények forradalma
Grafikonhoz szabálykeresés
Függvényjellemzők
Mi jellemző a függvényekre?
Függvénytalány
Válaszd ki a barkochbakérdésekre adott válaszok alapján a gondolt függvény grafikonját!
Galvanizálóüzem
Állítsd be a hiányzó értéket a galvanizálógépen, hogy a bevonat megfelelő legyen!
Gazdálkodj okosan a középkorban!
Hogyan zajlott a gazdálkodás a középkorban?
Gázt a palackból
Számold ki, hogy mennyi hidrogén reagál a különböző anyagokkal! Válaszd ki a jó megoldást!
Geológiai keresztrejtvény
Fejtsd meg a keresztrejtvényt a megfelelő kifejezések beírásával!
Gondolatolvasó
Húzd a kis felhőket a gyerekek melletti üres kis felhőre a témájuknak megfelelően!
Gyorsítás, lassítás
Helyezd el a kártyákat a megfelelő mezőkben! A hibás válaszokat húzd a kukába!
Gyökháromszög
Rendezd növekvő sorrendbe a számokat! Válaszd ki a derékszögű háromszög oldalait!
Gyűjtsünk mézet!
Tedd a méheket a megfelelő kaptárba!
Halmazok a homokban
Húzd a táblákat a halmazok megfelelő részébe!
Halmozz!
Húzd a halmazműveleteket a megfelelő halmazábrára!
Hangos kakukk
Melyik a kakukktojás? Kattints arra a hangra, amelyik nem illik a többi közé!
Háromszöges-agyaló
Háromszögtételek és nevezetes pontok
Hellének sorakozó!
Tegyél rendet az ókorban!
Hiányos övezetek
Húzd a pontozott helyekre a mondatokat igaz állításokká kiegészítő szövegrészleteket!
Hiánypótló
Hiányos nevezetes azonosságok
Hol értelmes?
Helyezd el a dominókat úgy, hogy egymás alatt azonos értelmezési tartományú kifejezések álljanak!
Horatio hírei Hamletről
Horatio, segíts megállítani a kósza hírek terjedését!
Hőmérsékletek és páratartalmak
Számold ki a feladatok eredményeit! Válaszaidat a színes szövegmezőkbe írd!
Humanista költőnk, Janus Pannonius
Itália földjén és Pannóniában
Huzavona
Válaszd ki a három megadott lehetőség közül a helyeset!
Idővonalzó
Húzz négy színes ikont az idővonalzó megfelelő helyére!
Iránymutató
Állapítsd meg, melyik reakcióúton halad tovább a folyamat! Húzd a közlekedési táblát az oszlopra!
Ismeretlenek
Mi van akkor, ha kettőt nem ismersz?
Itt a helyem!
Helyezd a betűket az U alaphalmazon belül úgy, hogy a halmazműveletek eredményei igazak legyenek!
Jancsi és Juliska
Almacsomagoló
Jó szó, jó helyen
Régészeti leletek a görög drámában
Kalandozások az ókori Keleten
Mi újság a termékeny félholdon?
Keresd a dalt!
Melyik dal ritmusát hallod? A kotta segít!
Két sokszög
Ikersokszögek szögei
Keverékek totója
Gondold végig, hogyan épülnek fel az alábbi keverékek, és válaszd ki a helyes állítást!
Keveréses szöveges
Keveréses szöveges feladatok, hiányos táblázatok
Ki marad egyedül?
Húzd a megfelelő részecskét az üres körbe! A kakukktojást hagyd a helyén!
Ki vagyok én?
A szén változatos formáiban eltérőek a tulajdonságok is, ezeknek a segítségével azonosíthatod őket!
Kincskereső
Végezd el a kincskereső térképpel kapcsolatos számításokat! Az eredményt kattintással jelöld!
Kis elektrokémikus
Egy szabály, három redoxireakció. A helyes következtetésekhez most a logikádra is szükség lesz!
Kisebb? Nagyobb? Egyenlő?
Hasonlítsd össze a mennyiségeket, és tedd ki a relációs jeleket!
Kommunikáció sokféleképpen
Variációk egy témára
Korán jött költőnk, Janus Pannonius
Egy dunántúli mandulafáról
Kotyvasztó
Varázslatos főzetek
Kulcs a zárban
Kulcskereső
Látjátok feleim…
Búvárkodj!
Légköri jelenségek és magyarázataik
Kattintással jelöld az állításnak megfelelő változást, illetve annak magyarázatát!
Légnyomás, felületi feszültség
Válaszd ki a három lehetséges válasz közül a helyeset!
Lehetne egyszerűbben?
Jól vagy rosszul alakítottuk át a törtet?
Lenni vagy nem lenni
Ne csak ismerd, értsd is a szállóigéket!
Másodfokon
Add meg a másodfokú egyenlet együtthatóit úgy, hogy az ekvivalens legyen az eredeti egyenlettel!
Mátrix
Felfedezed az anyag olvadás- és forráspontadataiban a törvényszerűségeket?
Megoldás másképpen
Egyenlőtlenség az algebrában
Melyik kulcs nyitja a zárat?
Húzd a kulcsokat a megfelelő zárakra!
Melyik médiaműfaj?
Műfajomat keresem!
Melyik számra gondoltam?
Az igaz állítások előtti számjegyekből kirakható legkisebb számot keressük!
Mennyi a kerti középérték?
Kerti középértékek kiszámítása
Mennyire nyom a víz?
Válaszd ki a négy megadott lehetőség közül a helyeset!
Mérlegelj!
Húzd a színes dobozokat a mérlegek megfelelő serpenyőjébe, azok helyzetének megfelelően!
Mérlegeljünk!
Görög istenek Juszticia mérlegén
Mérnöki munka
Várostervező
Miért alkalmas?
Az anyag tulajdonságaitól függ a felhasználása. Találd meg az alábbi anyagoknál ezt a kapcsolatot!
Minden vízbe mártott test ...
Válaszd ki a négy megadott válasz közül a helyeset!
Mire elég a felszabaduló energia?
Válaszd ki, melyik gépet tudnád működésbe hozni!
Mozaikok
Bibliai mozaikok
Mozgásban a tenger
Jelöld kattintással a címeknek megfelelő képeket!
Mozgásegyenlet-kereső
Válaszd ki a helyes mozgásegyenletet, és válaszolj a kérdésre!
Mozogj energikusan!
Válaszd ki a helyes egyenletet, majd válaszolj a feladatban feltett kérdésre!
Munka: sok vagy kevés?
Számítsd ki a munkavégzést az erő-elmozdulás grafikon segítségével! Írd az eredményt az üres mezőbe!
Munkatétel
Válaszd ki a helyesen felírt munkatételt, és válaszolj a kérdésre!
Ne perelj, érvelj!
Kontra-rekontra
Newton törvényei és az eredő erő
Válaszd ki a megadott lehetőségek közül a helyeset!
Nyilak mindenfelé
Vektorváltó
Osztogató-fosztogató
Hamiskártyás
Oxidációs számok
Figyelj a szabályra, és határozd meg az oxidációs számokat!
Oxigénre hangolva
Játszd le a zene utolsó hangjait!
Összetett mozgások, hajítások
Az öt megadott válasz közül kettő helyes. Helyezd el őket a megfelelő mezőkben!
Paraméteres egyenletrendszerek
Egyenletrendszerek és megoldásaik
Politikai küzdelmek az ókori Rómában
Mennyire vagy járatos az ókori Róma történetében?
Prezentáció
Balassi Bálint portréja
Rács mögött
Válaszd ki a soronként egyetlen helyes ábrát, majd a szerszám képét húzd a jobb oldali számra!
Rákérdezhetek?
Válaszolj a barkochbakérdésekre! A gondolt függvényt az R lehető legbővebb részhalmazán értelmezzük.
Rejtélyes műfajok
Rejtett címek
Rejtett üzenetek
Rejtett üzenetek a kommunikációban. Olvass a jelekből!
Részecske, de melyik?
Segíts rendet tenni a fejekben, és tisztázd a fogalmakat!
Segítség!
Segítenek a grafikonok
Speciális erőhatások
Döntsd el, hogy melyik állítás igaz, melyik hamis! Jelöld meg a megfelelő kártyákat!
Sportos statisztika
A sportban is fontos a statisztika
Strandolás
A Thalész-tétel alkalmazásai
Szakítópróba
Ki az erősebb? Húzd a megfelelő relációjelet a molekulák közé a kötési energia nagysága szerint!
Szereposztás
Színészek castingon: döntésre várva
Szeszélyes szertáros
Egy szertáros szeszélyesen címkézte az oldatokat. Segíts egységesíteni a feliratokat!
Szezám, tárulj!
Helyesírási titkok nyitja
Szilárd hittel
„Ki itt belépsz…”
Színpadra termett
De melyikre?
Szókincs
Minden szó kincs!
Szövegelés
Szövegeljünk!
Tanácstalanul
Nyisd ki a zárakat a nekik megfelelő kulccsal! Használd az elektronegativitás-adatokat!
Tartalomhoz a forma, amfora!
Illeszd össze az amforát a helyes válaszok megtalálásával!
Te vagy a tanár!
Hibakeresés
Tele energiával
Kattints a három lehetséges válasz közül a helyesre!
Telekocsi kémiai kötésekkel
Segíts a sofőrnek! Válaszd ki, hogy ki ülhet be az autóba?
Tengernyi párosítás
Húzz minden képhez egy-egy feliratot!
Térj ki!
Kattints a test kékkel jelölt élével kitérő helyzetű élek sorszámára!
Térképészeti pókerparti
Kattintással jelöld azokat a kártyákat, melyek nem felelnek meg a feladatban megadott szempontoknak!
Termesszünk vízben növényt!
Segíts Pistinek elkészíteni a tápoldatot!
Tófelismerő
Azonosítsd a leírás és a kép alapján a megfelelő tavakat, majd kattints rájuk!
Tojásgyűjtés
Tedd a fészekbe azokat a tojásokat, amelyek nem a kosárba valók!
Történelmi körutazás az ókori Keleten
Tedd próbára az ókori Keletről szerzett tudásodat!
Trapéz és palalelogramma
Trapéz, paralelogramma szögei, középvonalai
Túl intelligens drónok
Húzd a drónokat a válaszaik alapján a megfelelő légköri rétegbe!
Tükrözzük, forgassuk, toljuk!
Húzd a halmazábra megfelelő részének sorszámát az állítások elé!
Ufóinfúzió
Segíts az orvosoknak eldönteni, megfelelő lesz-e a kiválasztott infúziós oldat a beteg számára!
Újságíró-iskola
Találó cím kerestetik!
Űrlények beszélgetése
Döntsd el, melyik űrlényhez tartoznak az egyes mondatok, és húzd azokat a megfelelő szövegbuborékba!
Valóban sötét a középkor?
Vallás és kultúra a középkorban
Vektorozzunk!
Két vektor összegének hossza
Verselemzési szempontok
Verselemzés alapfokon!
Verslábak nyomában
Híres sorok és strófák verslábait keressük!
Virtuóz versek világa
Költészetről a legnagyobbaktól