A kezdő időjós
Döntsd el az időjárási térképpel kapcsolatos állításokról, hogy igazak vagy hamisak!
A lyukas kezű polip
Helyezd vissza a kiesett köveket a megfelelő dobozokba!
A válasz helyes! De mi volt a kérdés?
Kattintással jelöld meg azt a kérdést, amelyhez a képernyő alján olvasható válasz tartozik!
A vízszintes természetföldrajzi övezetesség
Húzd a fogalmakat a megfelelő helyre!
Adatbúvárkodás Afrikáról
Tanulmányozd a diagramokat! Igazak vagy hamisak az állítások? Kattints az igaz vagy a hamis gombra!
Ágazatok keveredése
Válogasd szét és húzd a kártyákat a megfelelő nemzetgazdasági ágazat neve alá!
Akasztófa a Kárpátokban
Keresd meg a megoldást a megfelelő betűk megtalálásával!
Amerikai szókereső
Azonosítsd a kulcsszavak alapján az amerikai tájakat!
Amerikai városok
Melyik településen adták fel a hirdetést, és melyik kép tartozik hozzá?
Árképző
Rendezd halmazokba a termék árát befolyásoló tényezőket!
Asztrodarts
Kattints a jobb oldali képekből a legnagyobb pontszámú válasz eltalálójára vagy a fekete mezőre!
Atlanti problémák
Húzd a szövegeket az ábra megfelelő részébe!
Autók hazánkban
Döntsd el a diagramok segítségével, hogy igazak vagy hamisak az állítások!
Az elfelejtett széfkombináció
Fejtsd meg a széf számkombinációját! Húzd a számokat a kombináció megfelelő helyére!
Az elromlott számítógép
Írd be a hiányzó adatokat és eredményeket a megfelelő helyre!
Az idő pénz
Válaszd ki, igaz vagy hamis a párbeszéddel kapcsolatos megállapítás!
Ázsiai lapszemle
Melyik országból származhat a cikkrészlet? Kattints a megfelelő ország nevére!
Balkáni mozaikok
A térkép adatai alapján tedd ki az országok közé a relációs jelet!
Bátor repülések
Egészítsd ki a repüléssel kapcsolatos hiányzó adatokat!
Beszédes nevek
Párosítsd a tájakat jellemző ételeikkel!
Brit logika
Húzd a városok nevét a személynevek mellé úgy, hogy mindhárom feltétel teljesüljön!
Budapest városövei
Húzd az egyes feliratok vagy képek betűjelét a megfelelő városövhöz!
Cseh vagy lengyel?
Húzd az egyes fogalmakat, képeket, adatokat a megfelelő ország térképére!
Demográfia – folyamatos átmenettel
Húzd a felhők melletti pöttyöket a demográfiai átmenet megfelelő szakaszához!
Demográfiai világbajnokság
Húzd a helyezetteket a dobogó megfelelő lépcsőfokaira!
Éghajlatok jellemzői
Húzd a feliratok mellé a megfelelő éghajlati diagramot!
Éghajlatválasztó
Kattintással jelöld a diagramhoz tartozó éghajlatot és az éghajlat egy lehetséges példaterületét!
Élelmiszer és gazdaság...
Egészítsd ki a szöveget a lent olvasható szókészletből! Húzd a kifejezéseket a megfelelő helyre!
Elemek medenceszerte
Írd a térképre a megfelelő betűjeleket és kattints a két megfelelő mondatrészre!
Élet Afrikában
Alkoss logikai láncot a megállapításokból!
Életünk fonalai
Rakd össze a grafikont a szempontok alapján!
Északi kapcsolatok
Húzd a megfelelő ország nevét a képek fölé, a jellemző fogalom nevét pedig a szavak fölé!
Európa déli fele
Válaszolj a térképpel kapcsolatos kérdésekre és rendezd sorba az országok zászlóit!
Európai gondolkodás
ÍTÉLD MEG, HOGY MILYEN ÖSSZEFÜGGÉS VAN AZ ÁLLÍTÁSOK KÖZÖTT!
Európai puzzle
Tegyél rendet az adathalmazban!
Fejlett vagy fejlődő?
Azonosítsd az ábrázolt jellemzőket, és húzd a képeket a megfelelő helyre!
Felszín alatti cikkek
Húzd a felszín alatti víztípusok nevét a megfelelő cikkekhez!
Folyamatosan az EU
Állítsd logikai vagy időrendi sorrendbe a szövegdobozokat, majd húzd a helyükre szövegbuborékokat!
Földrajzi övezetek
Húzd a szavakat a mondat hiányzó részére!
Földünk kozmetikusai
Figyeld meg a képet! Jelöld meg a kérdésre a választ, és húzd a hiányzó kifejezést a mondatba!
Földünk története
Párosítsd a képeket a fogalmakkal!
Franciák és britek egy magyar nyelvtanfolyamon
Húzd a mondatok betűjelét a megfelelő szövegbuborékba!
Franciaország a faliújságon
Húzd a földrajzi neveket, képeket a térkép megfelelő helyére!
Galambposta
KAPCSOLD A VÁROST AZ ÁLLÍTÁSHOZ, ÉS ADD MEG A SORRENDET!
Gazdasági kiszámolós
Számítsd ki dr. Geo feladatainak eredményeit! A számokat a kihagyott szöveghelyekre írd be!
Gazdasági különbségek
Rendezd el az állításokat tartalmazó vázlatcédulákat a megfelelő címek alá!
Gazdasági tevékenységek
Húzd a halmazba a megfelelő képet! A felesleges képeket hagyd a helyükön!
Geológiai keresztrejtvény
Fejtsd meg a keresztrejtvényt a megfelelő kifejezések beírásával!
Gondolatolvasó
Húzd a kis felhőket a gyerekek melletti üres kis felhőre a témájuknak megfelelően!
Gondolj rá!
Ismered a Föld környezeti problémáit? Rendezd a megállapításokat!
Gyorsteszt a tengerekről
Az óceánokról és tengerekről egy-egy rövid kérdést olvashatsz. Kattints a helyes válaszra!
Halmazok a homokban
Húzd a táblákat a halmazok megfelelő részébe!
Hegyvidéki országok
Húzd az ikonokat a táblázat megfelelő helyére, és oldd meg a térképes feladatot!
Helyére megy-e a megye adata?
Helyezd el az adatokat a táblázatban az információk alapján!
Hiányos övezetek
Húzd a pontozott helyekre a mondatokat igaz állításokká kiegészítő szövegrészleteket!
Hiányzó évek
Húzd a megfelelő részletet a diagramba!
Hogyan működik az Unió?
A megadott folyamat következtében történnek az események? Kattints az igen/nem gombok valamelyikére!
Hőmérsékletek és páratartalmak
Számold ki a feladatok eredményeit! Válaszaidat a színes szövegmezőkbe írd!
Időutazás
Helyezd el az elemeket a relációs jelek között a megfelelő sorrendben!
Idővonalzó
Húzz négy színes ikont az idővonalzó megfelelő helyére!
Irodalmi tájföldrajz
Találd meg az irodalmi idézet földrajzi vonatkozásait!
Japán vagy India?
Döntsd el a felsorolt jellemzőkről, hogy Japánban vagy Indiában a nagyobbak, jelentősebbek!
Jelmagyarázat kerestetik
Válaszd ki a jelmagyarázatok közül azt, amely a térképhez a diagram adatai alapján készült!
Kalandozás Európában
Húzd a helyére a képek közül a kakukktojást! Jelöld, hogy melyik övhöz vagy területhez tartozik!
Kárpáti tájakon
Húzd a földrajzi fogalmakat a megfelelő helyre!
Készíts névjegykártyát!
Készítsd el az országok névjegykártyáját!
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj
Írd a helyére a légi felvételen bejelölt tájak, földrajzi helyek számát! A megoldásra 3 perced van.
Ki nem EU-tag?
Melyik ország nem tagja az Európai Uniónak? Kattints rá! Keress rá magyarázatot is!
Kínai összefüggések
A mondatok értelmezése után húzd melléjük a megfelelő betűjelet!
Kincskereső
Végezd el a kincskereső térképpel kapcsolatos számításokat! Az eredményt kattintással jelöld!
Körutazás Ausztráliában
Olvasd el az útleírás részleteit! Azonosítsd a helyszíneket, kattints a megfelelő földrajzi névre!
Kőzetlemezek mozgása
Húzd a megnevezés mögötti számokat az ábrán látható hatszögekbe, és válaszd ki a megfelelő címet!
Kutassunk együtt!
Válaszolj a kérdésekre a grafikonok alapján!
Lábnyomkészítő
Jelöld be a legnagyobb (piros), és a legkisebb (kék) ökológiai lábnyomot okozó válaszlehetőségeket!
Latin-amerikai betűkáosz
Jelöld be a megfelelő országnév betűit és a hibás állítást, majd alkoss egy fogalmat a betűsorból!
Látnivalók
Húzd a településneveket a térkép megfelelő helyére!
Légköri jelenségek és magyarázataik
Kattintással jelöld az állításnak megfelelő változást, illetve annak magyarázatát!
Légy Te az Afrika-szakértő!
Kattints arra az országra, amelyikre igaz az állítás!
Legyél diszpécser!
Egészítsd ki a táblázatot az utasítások alapján!
Magyar diagramok
Válaszd ki a diagramok közül azt, amelyik a hazánkra jellemző értékeket vagy folyamatot mutatja!
Mediterrán osztálykirándulások
Húzd a helyszíneket és a szövegek sorszámát a megfelelő ország zászlajára!
Melyik kulcs nyitja a zárat?
Húzd a kulcsokat a megfelelő zárakra!
Mérlegelj!
Húzd a színes dobozokat a mérlegek megfelelő serpenyőjébe, azok helyzetének megfelelően!
Mesék találkozása
Válogasd ki és kösd össze az akadályokat a megfelelő sorrendben!
Miből legyen az energiánk?
Húzd az egyes érveket ahhoz a cikkhez, amelyikből származhatnak!
Mozaikok a Kárpát-medencéből
Ismerd fel az elrejtett képet!
Mozgásban a tenger
Jelöld kattintással a címeknek megfelelő képeket!
Német memória
Rendezd sorba a földrajzi neveket a megadott szempontok alapján!
Nyílzápor
Helyezd el a nyilakat a leírásnak megfelelően!
Nyomkövető
Húzd a nagyítókat a megfelelő település vagy településrész megnevezése alá!
Nyugati energia
Állítsd csökkenő sorrendbe az országokat a diagramok segítségével kiszámolt adataik alapján!
Ország, város, dominó
Húzd a helyükre a dominókat!
Övezetesség
Jelöld ki azokat az elemeket, amik kapcsolatban vannak az éghajlattal!
Pénzből élünk
A kérdésre két helyes választ találsz. Húzd ezeket a kijelölt helyre!
Pénzügyi alapok
Találd ki a szót a betűk megválasztásával!
Rangsoroló
Találd meg az országok helyét!
Régiók Magyarországon
Helyezd az állítások betűjelét a térképen a megfelelő régióba!
Rendezd a tájakat!
Tedd a megfelelő sorrendbe az ázsiai tájakat a szempontok alapján!
Skandináv hokitorna
Kattints arra az országra, amelyikre az állítás vonatkozik! Írd a meccs eredményét a kijelzőre!
Sorakozó
Tedd logikai sorrendbe az állításokat!
Szelek szárnyán
Döntsd el, hogy mennyire bizonyos az állítás!
Szerintem a GDP...
Jelöld azokat a válaszlehetőségeket, amelyek hibásak lennének!
Szolgáltató szektor
Válassz ki 3 dolgot, amik feltétlenül szükségesek a szolgáltató központ fő tevékenysége ellátásához!
Szomszédaink asztalánál
Húzd az étel vagy ital nevét és leírását a megfelelő ország területére!
Szomszédok halmaza
Melyik szomszéd országban történhettek az események? Húzd a betűket a halmazábra megfelelő részébe!
Tablókészítés Afrikáról
Fejezd be a képaláírásokat! Húzd a befejezéseket a helyes vagy helytelen halmazba!
Tájdobozoló
Húzd a szövegeket a megfelelő tájak dobozába!
Tanulmányúton Délnyugat-Ázsiában
Egészítsd ki a hiányos mondatokat, azaz húzd a hiányzó szavakat a megfelelő helyre!
Tátrai túratervező
Számold ki a túra terepi távolságát, majd a megtételéhez szükséges időt! Tedd ki a relációs jelet!
Településeink
Lásd el feliratokkal a fotót, a diagramot vagy a térképet! A feliratokat húzd a megfelelő helyre!
Tengernyi párosítás
Húzz minden képhez egy-egy feliratot!
Térképen Románia
Húzd az egyes földrajzi fogalmak sorszámát a megfelelő helyre!
Térképészeti pókerparti
Kattintással jelöld azokat a kártyákat, melyek nem felelnek meg a feladatban megadott szempontoknak!
Tófelismerő
Azonosítsd a leírás és a kép alapján a megfelelő tavakat, majd kattints rájuk!
Túl intelligens drónok
Húzd a drónokat a válaszaik alapján a megfelelő légköri rétegbe!
Túrák Ausztriában
Válaszd ki az ábrák közül azt, amelyik a túra útvonalát mutatja!
Tűz a szertárban
Tűz ütött ki a szertárban. Találd meg a térképek címét!
Unokáink is fogják látni
A jellemzések alapján illeszd a zöld sávba a hiányzó elemeket!
Utazás a Föld középpontja felé
Húzd a megfelelő betűjelet az állítás mellett található négyzetbe!
Utazás a Föld középpontja felé
Válaszd ki a megállapításhoz tartozó egyetlen helyes megoldást!
Utazástervező
Válaszd ki az egyetlen helyes úti célt a meghatározások alapján!
Utazzunk okosan!
Húzd a bőröndbe a három helyes megoldást!
Űrlények beszélgetése
Döntsd el, melyik űrlényhez tartoznak az egyes mondatok, és húzd azokat a megfelelő szövegbuborékba!
Vallási enciklopédia
Húzd a vallás nevét a megfelelő fogalomhoz vagy képhez!
Válogató
Tedd a mondatokat a megfelelő halmazba, címkézd meg azokat!
Van erőd hozzá?
Válaszd ki, hogy mely folyamat elemeit látod, és rendezd sorba azokat!
Van fogalmad?
Helyezd a szakkifejezéseket a rájuk vonatkozó meghatározás mellé!
Van képünk hozzá
Rendezd hármas csoportokba a képeket!
Városlakó ausztrálok
Húzd a város nevét oda, ahova az a leginkább illeszthető!
Védett értékeink
Húzd a megfelelő védett értékünk nevét a képre!
Vízkvíz
Gépeld be helyesen azt a vízrajzi nevet, amelyet az állítások vagy a fotók alapján felismersz!