p style="text-align: justify;">Az felső tagozatos (5-8 évfolyam) matematika tantárgyhoz kapcsolódó feladatsorokból állítottunk össze minden évfolyam számára egy 10-15 feladatból álló összefoglaló, év végi felmérő dolgozatot. Az év végi felmérő feladatsorokat a pedagógusok személyes oldalukon a Dolgozatok alatt érhetik el, azokat onnan oszthatják ki diákjaiknak.

A dolgozatokban a feladatokat tudáspróba módban kell a diákoknak megoldani. Az eredményeket a dolgozatoknál megszokott módon a diákok és a pedagógusok személyes oldalukon láthatják. Az 5-8. évfolyam számára összeállított matematika dolgozatok tartalmát – kiválasztott feladatsorok címeit - évfolyami bontásban az alábbi táblázat tartalmazza.

 

 

Az év végi felmérők a Dolgozatok alatt Modulok formájában érhetőek el. A Dolgozatok fülre kattintás után az Új dolgozat létrehozását kell választani. Itt az alapadatok megadása után a Dolgozatlap kiválasztása alatti listában érhetőek el Modul formájában az év végi felmérők.

 

5. osztály

6. osztály

 

Tükörország

Kincsvadászat

Tojásvarázs

Számpiramis

Csigafutam

Titkos üzenet

Madárlesen

Melyik hosszabb?

Támadnak a párhuzamlények!

Kockák a láthatáron!

 

 

Csigafutam

Ost(ozz)unk!

Számpiramis

Háromszögország lakói

Zabos süti

Az eltűnt tizedesvessző

Ez egy tengely?

Tükrözzünk!

Törtek és százalékok

Árleszállítás

 

7. osztály

8. osztály

Sasszem

Hatványok tengerében

Koordinátakereső

Keresd a párját!

Arányos gondolkodás

Mennyibe kerül?

Oszthatóságpárosító

Hogyan lépjek?

Nevezd nevén!

Kinek a lapja

Háromszöges szögelő

Hatványok tengerében

Matematikai kémia

Hiányzó oldal

Függvénytotó

Leleplező

Diagramok, jelmagyarázatok

Ki a nagyobb?

Milyen osztályzatai voltak Péternek?

Skatulya-elv

Sorozás