5-ös feladat
Hogyan kaphatsz ötöst?
Abszolút hőmérés
Hány fokot mutatott a hőmérő?
Abszolút számegyenes
Hogyan színezzük?
Alice Csodaországban
Segíts Alice-nek eljutni Csodaországba!
Arányosság az életből
Ezeket a feladatokat hogyan kezdenéd?
Árleszállítás
Rendezd az árajánlatokat növekvő sorrendbe! Számítsd ki a legnagyobb és a legkisebb ár különbségét!
Az eltűnt tizedesvessző
Jelöld ki a hiányzó tizedesvessző helyét!
Csapadékmérés
Mit mond a csapadékmérő?
Diagramolvasó
Melyik szelet ér a legtöbbet?
Egyenletes
Úgy válassz, hogy a szöveg, az ábra és az egyenlet jelentése megegyezzen!
Életkor
Hány éves vagyok?
Előjeljelölő
Melyik a helyes előjel?
Ez egy tengely?
Rendezd az egyenesek betűjeleit aszerint, hogy az alakzatnak a szimmetriatengelye-e, vagy sem!
Fessünk, parkettázzunk, füvesítsünk!
Mennyibe kerül a ház felújítása?
Függvénykereső
Melyik az én görbém?
Geometriai párkereső!
Ki kivel van?
Halmazábra-kereső
Melyik a szöveghez tartozó ábra?
Háromszöges rejtvény
Ismerd fel és rendezd a háromszögeket!
Háromszögország lakói
Válassz a háromszögek közül!
Jóslás törtekkel
Neked mit jósolnak a törtek?
Keresd a címkét!
Rakd a helyükre az új árcédulákat!
Ki vagyok én?
Ha jó a memóriád, megtalálod a párját!
Kinél lesz a buli?
Nyolcan a buliban
Kockákból testek
Térben nézem! Síkban látom?
Kombinálj az ábrákkal!
Ábrák, gráfok, állítások
Lehetséges?
Biztos vagy benne?
Mekkora területek!
Okosan számolj a négyzetrácson!
Melyik az üres halmaz?
Jelöld ami üresen marad!
Memória törtekkel
Törtek párban
Méricskélj!
Mit mutat a mérleg?
Mikor érünk már oda?
Odaérünk időben?
Minta kivágása
Hajtogassunk, vágjunk!
Művelet műveletekkel
Mi a megoldás és a műveletek helyes sorrendje?
Negyedik csúcs
Hová lett a negyedik csúcsom?
Oszt(ozz)unk!
Oszt(ozz)unk!
Osztogass!
Döntsd el az ábrára vonatkozó állításokról, hogy igazak vagy hamisak!
Pont, egyenes, szög
Igaz, hamis? És ha igaz, öszefügg-e?
Százalék szörpökkel
Tudod, hogy mit iszol?
Tornasor
Rendezd a síkidomokat a területük szerint növekvő sorba! Számítsd ki a legnagyobb területet!
Törtek és százalékok
Melyik a több?
Tükrözzünk!
Autó fejjel lefelé?